Volkswagen Slovakia bude vyrábať nasledujúce generácie modelov Volkswagen Passat a ŠKODA Superb. Rozhodnutie bolo oficiálne prijaté v piatok dozornou radou koncernu Volkswagen.


→ Nasledovatelia modelov Volkswagen Passat a ŠKODA Superb
→ Zabezpečenie zamestnanosti
→ Investície do výšky približne 500 miliónov eur

Pre bratislavský závod to znamená začiatok príprav integrácie do výroby a budúce investície v objeme približne 500 mil iónov eur. Naspäť do Bratislavy sa tak vráti po vyše 30 rokoch Volkswagen Passat, prvý model vyrábaný v bratislavskom závode.

Rozhodnutie vyplýva z koncernovej stratégie umiestňovať nové projekty výroby vozidiel do jestvujúcej výrobnej štruktúry. „Zlúčením oboch modelov v bratislavskom závode optimalizujeme vyťaženie závodu, posilníme dôležité synergie v rámci produktovej rodiny a znížime ta k výrobné náklady,“ uviedol Dr. Christian Vollmer, člen predstavenstva pre produkciu a logistiku značky Volkswagen.

„Tím zamestnancov Volkswagen Slovakia odviedol skvelú prácu. Pridelenie nových modelov do Bratislavy je výs ledkom našej spoločnej práce na zvyšovaní efektivity, ako aj konštruktívneho dialógu s našimi partnermi. Snaha a nasadenie sa vyplatili a tento medzi stupeň sme dosiahli. Moje veľké poďakovanie za to patrí všetkým zamestnancom a zamestnankyniam,“ povedal Dr. Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.

Na začiatku minulého roka predstavila spoločnosť Volkswagen Slovakia stratégiu Plán 2025. Cieľom bolo zabezpečenie budúcnosti podniku, ako aj zabezpečenie zamestnanosti pre pr acovníkov Volkswagen Slovakia. Vďaka získaniu nového projektu teraz podnik dokáže garantovať existujúce pracovné miesta. Popri aktivitách v oblasti zvyšovania efektivity a udržateľných rámcových podmienkach pre zamestnancov hral pri rozhodovaní dôležitú rolu aj tretí faktor, a to zlepšenie podnikate ľského prostredia na Slovensku.

Nasledujúce generácie Volkswagen Passat a ŠKODA Superb budú integrované do existujúcej produkcie bez toho, aby sa musel závod priestorovo rozširovať. Veľký podiel investícií sa využije na prebudovanie karosárne, kompletnú prestavbu linky v lakovni, ako aj na ďalšie dodatočné technológie.

Obidve vozidlá patria do rovnakej produktovej rodiny. Vďaka ich plánovanému spojeniu v jednom závode sa dajú využiť významné synergie vo výrobe a logistike. Komponenty nebudú musieť byť v budúcnosti dodávané do dvoch, ale len do jedného závodu, čo znižuje náklady. Zároveň môžu byť vozidlá zhotov ované na rovnakej výrobnej linke a odpadajú tak dodatočné výdavky na prestavovanie výroby. Produkciou modelov Volkswagen Passat a ŠKODA Superb si bratislavský závod upevní pozíciu flexibilného závodu vyrábajúceho viacero značiek pod jednou strechou.


.

Je ok, ak nie si ok BSK