Do konca novembra je možnosť podať žiadosť na podporu projektov regionálneho rozvoja v roku 2021 v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). V grantovej schéme je na tento účel vyčlenených spolu 500.000 eur, výška dotácie sa pohybuje od 3000 do 50.000 eur. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

Podávať žiadosti je možné elektronicky do 30. novembra a o ich schválení by sa malo rozhodovať na prvom budúcoročnom zasadnutí krajského zastupiteľstva. “Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré zvyšujú atraktivitu nášho územia, a tým prispievajú k rozvoju zážitkového turizmu. Sumu sme vyčlenili na pomoc subjektom pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu, ktoré sú aktuálne ťažko skúšané koronakrízou,” uviedol Viskupič. Cieľom je tiež zviditeľniť producentov regionálnych produktov a rozšíriť ich rady, podporu je možné získať aj na obnovu a zavedenie turistického a cykloturistického značenia, ako i vývoj mobilných aplikácií. Peniaze sú určené aj na propagáciu a zveľadenie kultúrneho dedičstva. Medzi oprávnených žiadateľov patria miestne akčné skupiny (MAS), oblastné organizácie cestovného ruchu, občianske združenia i neziskové organizácie.

Vďaka dotácii bol, ako doplnil predseda TTSK, z minuloročnej výzvy zatraktívnený napríklad rekreačný areál Kunovskej priehrady, na hradoch Korlátko a Dobrá voda bol uskutočnený archeologický výskum a zrekonštruovaná časť kaštieľa v Jablonici. V členských obciach MAS Stará Čierna voda boli vybudované detské ihriská a vonkajšie športoviská a v najnavštevovanejších športových a voľnočasových rezortoch na Žitnom ostrove pribudli informačno-komunikačné totemy.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota