Milí pátrači z Malaciek, Veľkých Levár, Stupavy, Bratislavy, Gbelov,…. Jednoducho všetci, ktorí ste nelenili a zúčastnili sa 1. kola našej súťaže. Ste úžasní a patrí vám velikánska pochvala za vynaložené úsilie a perfektne
splnenú úlohu.

Foto z 1.kola súťaže

Súťaž „Poznáš svoje mesto/obec?“ pokračuje. Pátraj, odfoť, pošli…
Dobrá správa pre „drobcov“: súťažiť môžete, aj keď ešte nemáte 5 rokov
/dolná veková hranica je neobmedzená/.

Úloha č. 2:
NÁJDI VO SVOJOM MESTE/OBCI 3 HISTORICKÉ PAMIATKY.

Vyraz do ulíc mesta /obce a odfoť svojho maskota na určenom mieste = pri historickej pamiatke. Tí, ktorí ešte nesúťažili a chcú sa k nám pridať, si vyrobia jednoduchého maskota, alebo môžu použiť obľúbeného plyšáka,…
Maskota môžeš pomenovať, bude sa ti iste lepšie pátrať.

Pošli fotografie na našu mailovú adresu cvcmalacky.zborovna@gmail.com
do 1. 12. 2020 /vrátane/.

Súťaž má 3 kolá /úlohy/, ktoré budeme postupne zverejňovať na našej stránke a fb. Všetci, ktorí sa zapoja aspoň do 2 kôl, získajú od nás odmenu. Najzaujímavejšie fotografie budú uverejnené na stránke a fb CVČ.

 


.

Labková patrola