Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) investovala viac ako 110.000 eur do modernizácie elektrického vedenia v prihraničnej oblasti s ČR.

Pri Skalici v lokalite Mlynky bola vybudovaná nová kiosková trafostanica a zakabelizovaných viac ako 700 metrov vzdušného vedenia. Doteraz bola táto oblasť zásobovaná elektrickou energiu z trafostanice umiestnenej v ČR, čo výrazne komplikovalo údržbu a opravy, pretože práce museli byť objednávané od českých partnerov. Informoval o tom predseda predstavenstva ZSD Tomáš Turek.

ilustračné foto

ZSD realizovala stavbu v rámci medzinárodného projektu inteligentnej sústavy ACON Smart Grids. Ide o prvý projekt distribučných spoločností ZSD a E.ON Distribuce v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektmi spoločného záujmu Európskej únie. Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 miliónov eur, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 milióna eur, t. j. 50 % hodnoty projektu, a náklady každého z partnerov projektu predstavujú približne 50 %. Zároveň ide o historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktorý umožní nástup ‘novej energetiky’ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

“Trafostanica z roku 1967 spôsobovala obyvateľom lokality Mlynky komplikácie. Pri opravách alebo údržbe bolo nutné vykonať všetky práce len cez dodávateľov v ČR, čo predlžovalo doby opráv pri poruchách,” informoval Turek.

Zvýšený zákaznícky komfort teraz pocíti v horizonte nasledujúcich piatich rokov vyše 190.000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti ČR. Jedným z hlavných cieľov projektu je spolupráca distribučných sústav medzi SR a ČR, preto zahŕňa primárne cezhraničné oblasti. Výstavba v Skalici je presne príkladom takejto spolupráce. Z trafostanice pritom boli napájané len oblasti na našom území. Vybudovaním zavádzame do siete inteligentné prvky, vďaka ktorým sa zvýši stabilita sústavy aj v priľahlých oblastiach a do budúcnosti okrem iného zaistí podporu pripájania obnoviteľných zdrojov,” uviedol predseda predstavenstva ZSD.

Kabelizáciou časti vedenia a jeho umiestnením do zeme spolu s prípravou na digitalizáciu sa zabezpečí tiež nižšia poruchovosť, keďže takéto vedenie nie je citlivé na poveternostné vplyvy, ktoré sú hlavným zdrojom porúch. Zároveň sa zmenší ochranné pásmo v chránenej krajinnej oblasti, čím sa zníži zásah do porastov a už nebude dochádzať ku kontaktom vtákov so vzdušným vedením a elektrickými stĺpmi.

V rámci projektu ACON sa modernizuje sústava na západe a severe západoslovenského regiónu, predovšetkým v prihraničných oblastiach s ČR. Turek informoval, že vďaka novému projektu Danube InGrid sa vybuduje inteligentná sústava aj na juhu. “V októbri tohto roka získal slovensko-maďarský projekt spoločného záujmu Danube InGrid doteraz najvyššie grantové spolufinancovanie v kategórii smart grid z európskeho finančného nástroja CEF, 102 miliónov eur, pričom celková hodnota projektu je takmer 290 miliónov eur,” uviedol.

Realizátormi projektu Danube InGrid v SR sú ZSD a Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). V Maďarsku je to prevádzkovateľ distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt (EED). Dotknutým územím je región západného Slovenska a severozápadného Maďarska. Spoločnosť ZSD sa sústredí predovšetkým na modernizáciu technológie v 150 transformačných staniciach, budovanie nových rozvodní, budovanie optickej siete v dĺžke 320 km a implementáciu IT riešení vrátane systémov kybernetickej bezpečnosti.


.

Je ok, ak nie si ok BSK