S poklesom bežných príjmov oproti roku 2020 o viac ako štyri percentá počíta na budúci rok vo svojom rozpočte Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Poslanci rozpočet schválili na svojej stredajšej schôdzi.

foto TTSK

Bežné príjmy sú plánované vo výške 155,813 milióna eur, bežné výdavky 154,303 milióna eur. V kapitálovom rozpočte sa počíta s príjmami vo výške 18,739 milióna eur a výdavkami vo výške 41,442 milióna eur. Schodok kapitálového rozpočtu v sume 22,703 milióna eur bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom rozpočtu finančných operácií.

Nižší prebytok bežného rozpočtu, ako sa vyjadrila hlavná kontrolórka TTSK v stanovisku, ovplyvnila prognóza poklesu daňových príjmov pre rok 2021. Zúžilo to možnosti krytia plánovaných investícií či úhrad istín. “Napriek tomu možno rozpočet na rok 2021, s výhľadom na roky 2022-2023, považovať za rozvojový. Výška investícií je v roku 2021 plánovaná v objeme vyššom o viac ako 10 miliónov eur oproti predchádzajúcemu roku. ‘Odkladanie prebytkov’a tak vytváranie úspor v uplynulom období sa práve v tomto čase javí veľmi prezieravé,“ konštatovala kontrolórka. Predseda TTSK Jozef Viskupič uviedol, že rezervný fond má v roku 2020 výšku 13,2 milióna eur. “Náš prístup k plánovaniu rozpočtu charakterizuje základný cieľ dlhodobej udržateľnosti, založený na hospodárnosti, programovej priorizácii, ale aj na primeranej príprave na prípadný pokles výkonu ekonomiky,” konštatoval.


.
Toto je čítané

BSK: Dvanásty ročník súťaže Vráťme knihy do škôl spoznal víťazov

Dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl, zameranej na podporu čítania…

BM: Ustekana sobota