Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici, ktoré sa konalo formou videokonferencie vo štvrtok (10. 12.), bolo najdôležitejším bodom schválenie rozpočtu na budúci rok. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

primátor Martin Džačovský, foto Senica.sk

Rozpočet mesta počíta s výrazným poklesom príjmov z podielových daní. “Oproti predpokladu v roku 2020 ide o prepad vo výške 400.000 eur. Prostriedky chýbajú predovšetkým v kapitálových výdavkoch. So súhlasom zastupiteľstva sme sa rozhodli ísť do úverového rámca, aby investície mohli pokračovať. Je to dôležité z toho dôvodu, aby sme ľuďom mohli poskytovať prácu,” uviedol primátor mesta Martin Džačovský.

V rozpočte je zaradených viacero investičných akcií. “Pri opravách ciest plánujeme opraviť ucelené úseky. V pláne je oprava Robotníckej ulice od Dlhej až po Štúrovu ulicu. Okrem cesty plánujeme opraviť aj chodníky. Očakávame, že sa nám podarí majetkovo vyrovnať aj dva problematické úseky, ktorým je chodník v miestnej časti Párovce a chodník v Kunove,” informoval primátor.

Investície budú pokračovať aj na cintoríne. “Tento rok sme zrekonštruovali predovšetkým zázemie. Zostáva dokončiť chodníky a potom je na rade výraznejšia údržba aj v Dome smútku v Kunove. Ďalšie investície budú cez zvýšenie imania v mestskom podniku Rekreačné služby mesta Senica, cez ktoré sa opraví strecha zimného štadióna,” doplnil pre TASR Džačovský.

Najväčšou investíciou v budúcom roku by mali byť cyklotrasy. “Máme za sebou verejné obstarávanie, kde čakáme na jeho kontrolu. Dúfam, že nebude trvať tak dlho ako kontrola prípravy, ktorá trvala takmer rok. Plánujeme začať stavať na jar, aby sme na konci roka, najneskôr začiatkom roka 2022, mali kompletné cyklotrasy od kúpaliska až po kasárne na Železničnej ulici dokončené,” informoval primátor.

Ako doplnil, zatepľovať by sa mala aj Základná škola na Ulici Paulínyho-Tótha. “Budeme sa uchádzať o nenávratné finančné príspevky, ako napríklad pri materskej škole na Robotníckej ulici, ako aj na zelenú strechu na základnej škole J. Mudrocha a v príprave sú ďalšie projekty. Ak žiadosti nebudú úspešné v prvom kole, budeme sa zapájať do ďalších projektov,” doplnil Džačovský.


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

20 rokov