Mesto Skalica vypísalo verejné obstarávanie (VO), ktorého predmetom je manažment, personálne a materiálne zabezpečenie chodu prevádzok kompostárne pre mesto. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

ilustračné foto

Celková odhadovaná hodnota zákazky je 544.000 eur bez DPH. “Výzva je vypísaná s cieľom efektívneho využitia kapacity kompostárne v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti nakladania a zhodnocovania odpadov,” informuje výzva.

Dĺžka trvania zmluvy je plánovaná na päť rokov. “Úlohou poskytovateľa bude zabezpečenie zhodnocovania odpadov. Ide predovšetkým o činnosti súvisiace s preberaním odpadov, výrobou kompostu, uskladňovaním vyrobeného kompostu, zabezpečením zneškodnenia alebo zhodnotenia vyseparovaných zložiek,” uvádza sa vo výzve.

Ako ďalej informuje mesto, vyprodukovaný kompost sa stane majetkom mesta a poskytovateľ s ním bude môcť ďalej nakladať len podľa jeho pokynov. Záujemcovia sa do súťaže môžu prihlásiť do 19. januára 2021.


.

Osobnosti kraja BSK