V tomto roku Trnavský samosprávny kraj opravil skoro 60 km ciest II. a III. triedy v rámci 37 úsekov z vlastných i európskych zdrojov. 33 z nich župa zrekonštruovala zo svojich kapitálových výdavkov.

Transparentnými súťažami sa podarilo znížiť cenu prác o viac ako polovicu. Predpokladané hodnoty zákaziek boli na úrovni viac ako 9 mil. €, pričom konečná cena dosiahla po verejnom obstarávaní výšku len 4,3 mil. €. Štyri úseky teda boli zmodernizované zo zdrojov Európskej únie.

„Kým za prvé dva roky sa nám podarilo opraviť viac ako 40 kilometrov ciest, v tomto roku sme pridali, a to ani nie je volebný rok. Systematickým prístupom k obnove regionálnych ciest sme pre ľudí v kraji opravili celkom 60 kilometrov ciest na 37 úsekoch. Vďaka transparentným súťažiam sme dokonca získali peniaze na ďalších 16 rekonštrukcií,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Stavebné práce prebehli aj na 16 pridaných úsekoch v tomto roku. Na troch z nich ešte rekonštrukcie prebiehajú, nakoľko boli zistené nedostatky. Počas priaznivých poveternostných podmienok bude na časti úsekov kompletne dokončené vodorovné dopravné značenie.

„Ľudia dostali k dispozícii kvalitnejšie a hlavne bezpečnejšie cesty. Inak tomu nebude ani na budúci rok. V nasadenom tempe budeme pokračovať. V rozpočte počítame s 10 miliónmi na 51 ďalších investícií. Pôjde o 34 úsekov ciest a 17 mostov,“ doplnil župan Viskupič.

Popri cestách sa župa pustila aj do opráv mostov. V končiacom sa roku ich bolo opravených šesť. Ďalšie, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave, by mali byť zrekonštruované do konca aktuálneho funkčného obdobia. Najväčšia takáto investícia sa bude týkať cestného mosta cez rieku Váh v Hlohovci.


.

BM: Ustekana sobota