Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa chce podieľať na projekte biologickej regulácie komárov v slovensko-rakúskom pohraničí. Posledné zasadnutie krajských poslancov v závere uplynulého roka schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s cieľom realizácie projektu.

Ilustračné foto 123rf.com

TTSK chce v rámci neho participovať na terénnom monitoringu liahnísk a na pilotnom testovaní likvidácie lariev biologickými prostriedkami.

Téma selektívnej biologickej regulácie ako prevencie proti premnoženiu a kalamitnému výskytu komárov je pre TTSK dôležitá vzhľadom na geografické a prírodné podmienky v slovensko-rakúskom pohraničnom území. Uvádza sa to v schválenom materiáli pre schôdzu zastupiteľstva.

Návrh projektu reaguje na opakujúce sa kalamitné premnoženia v zaplavovaných oblastiach v povodí rieky Morava a na snahu eliminovať chemické postreky, ktoré predstavujú zdravotné a environmentálne riziká.

Postreky proti komárov vykonávajú na rakúskej strane rieky Morava dobrovoľníci.

Cieľom aktivít TTSK je pilotné otestovanie udržateľných foriem eliminácie komárov a prevencie pred kalamitným výskytom dospelých jedincov prostredníctvom cielenej aplikácie biologických prostriedkov na liahniská. Poznatky chce potom využiť v širšom meradle v rámci kraja.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Snahou je tiež predchádzať narušeniam stability ekosystémov a posilniť ochranu biodiverzity pri rieke Morava, pridanou hodnotou projektu je projektové partnerstvo. Iniciátorom projektu je Bratislava. Projekt je naplánovaný do konca roku 2022 s celkovým rozpočtom 1,3 milióna eur. TTSK sa má podieľať sumou 95.678 eur, z toho 4783 eur je naplánovaných z vlastných zdrojov.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024