Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica zatiaľ pandemickú situáciu, spôsobenú koronavírusom covid-19 zvládajú. Vedenie nemocnice spolu so zdravotníkmi robí všetko preto, aby chod nemocnice zostal zachovaný. V zmysle príkazu Ministerstva zdravotníctva SR aj skalická nemocnica poskytuje len akútnu zdravotnú starostlivosť, všetky plánované operácie museli byť odložené. Nemocnica výrazne pokročila aj v očkovaní svojich zamestnancov, aktuálne majú  zaočkovaných už vyše 250 zdravotníkov.

Foto: Eduard Timko, nspskalica.sk

K dnešnému dňu evidujeme v našej nemocnici celkovo 39 covid pozitívnych zamestnancov. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme celkovo 43 pacientom s koronavírusom, 4 pacienti si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu,” uviedol námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica MUDr. Daniel Vidovič. Naďalej tu platia prísne protiepidemiologické opatrenia a zákaz návštev.

Skalická nemocnica už od minulého týždňa realizuje  očkovanie svojich zdravotníkov proti koronavírusu covid-19. Medzi prvými dostali vakcínu vedúci krízového štábu MUDr. Milan Skladan a nemocničný epidemiológ MUDr. Katarína Naďová, MPH, PhD. Po ďalších členoch krízového štábu bol zaočkovaný personál záchraniek, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, urgentného príjmu, mikrobiológie a personál pracujúci pri lôžkach pacientov s ochorením COVID-19. Očkovanie sa robí dvomi dávkami v rozpätí 21 dní, je dobrovoľné, bezplatné a takmer bezbolestné. Očkované nemôžu byť tehotné ženy a ľudia, ktorí prekonali ťažký anafylaktický šok. “Do harmonogramu vakcinácie nemocnice na najbližšie obdobie boli zahrnutí aj lekári a zdravotnícki pracovníci iných zdravotníckych zariadení (ambulancie, polikliniky a pod.) v regióne,” uviedol MUDr. Vidovič.

V rámci príprav na očkovanie bolo potrebné nájsť vhodné priestory a zabezpečiť personálne a ochrannými pracovnými prostriedkami vakcinačné tímy. Najväčšie nároky si ale vyžiadalo zabezpečenie kvalitatívnej úrovne očkovacej látky. K vytvoreniu bezpečných podmienok distribúcie, skladovania a rozmrazovania očkovacej látky bolo potrebné zaobstarať špeciálne mraziace zariadenie do -80  ̊C, suchý ľad, datalogger (snímač teploty uskladnenia) a chladničku na uskladnenie.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota