“Navrhovaná zmena vychádza zo zvyšujúcej sa záťaže jednotlivých zdravotníckych zariadení pandémiou ochorenia COVID-19, špecificky však pretrvávajúcej záťaži nemocníc poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť,” vysvetľuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, predkladateľ návrhu.

Rezort poukazuje na skutočnosť, že prevádzkovateľ malackej nemocnice plánoval zrušiť urgentnú pohotovosť k 1. januáru 2021 z ekonomických dôvodov. Zrušenie urgentu by si vyžiadalo, aby pacientov zo spádovej oblasti, ktorá zahŕňa 80.000 obyvateľov regiónu Záhorie, prevážali v neodkladných prípadoch do Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Predĺženie času transportu, zvýšená záťaž poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ale i zdravotníkov UNB by podľa rezortu mohli viesť k nepredvídateľným okolnostiam i ohrozeniu základných práv a bezpečnosti pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. “V zmysle uvedených skutočností považujeme doplnenie pevnej siete urgentov 1. typu o nemocnicu v Malackách za nevyhnutné v čo najkratšom čase,” zdôraznil rezort.

ÚPS doteraz poskytoval prevádzkovateľ nemocnice s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), zvyšujúce sa náklady i znížené príjmy v dôsledku pandémie však viedli k situácii, že urgent mal ku konca roka 2020 skončiť. MZ napokon vyhovel žiadosti BSK, mesta Malacky i spoločnosti Nemocničná, aby zaradilo Malacky do tzv. pevnej siete urgentov 1. typu. V rámci nej dostávajú poskytovatelia tejto služby od zdravotných poisťovní paušálne platby. Predpokladaný termín zaradenia malackej nemocnice do siete, i podľa návrhu účinnosti novelizovaného nariadenia vlády, je 1. február 2021. Dovtedy bude prevádzku urgentu naďalej dotovať samosprávny kraj.


.
Toto je čítané

Speváčka LARA MORR vydala novú pieseň S Tebou

S hudobnou novinkou v tomto roku prichádza charizmatická speváčka pochádzajúca z Gbiel,…

BM: Ustekana sobota