Rodičia, ktorí chcú dopriať svojim deťom „pridanú hodnotu“ k vzdelaniu vo forme bilingválneho štúdia a deti, ktoré chcú študovať v cudzom jazyku, museli dlhé roky cestovať mimo Senicu. Už to tak nie je.

Päťročné bilingválne štúdium v Senici ponúka iba Obchodná akadémia

Obchodná akadémia, ktorá okrem toho ponúka i klasické štvorročné štúdium odboru obchodná akadémia, je zároveň  za posledné roky najlepšou školou v Senickom a v Skalickom okrese v hodnoteniach INEKO, ktoré zohľadňuje napríklad výsledky žiakov, účasti na olympiádach, ale aj zamestnanosť absolventov. V celom TTSK sa posledný rok umiestnila na 4. mieste.

Ak sa rozhodujete, kam poslať prihlášky, Obchodná akadémia Senica je jednou z možností. Štúdium na „obchodke“ s praktickým zameraním – cez účtovníctvo, makro a ekonomiku, prináša študentom znalosti o dianí vo svete, o ekonomike alebo o fungovaní firiem.

Do bilingválneho programu sa môžu hlásiť už žiaci 8. ročníkov.

Informácie o bilingválnom štúdiu nájdete v linku – Bilingválne štúdium OA SE.

Duálne vzdelávanie ako bonus

Bonusom pri štúdiu je štart duálneho vzdelávania. Žiaci tak budú mať možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti priamo vo firmách – teda v praxi.

Informácie o duálnom vzdelávaním  – Duálne vzdelávanie OA SE

Podrobnosti o štúdiu nájdete na webovej stránke Obchodnej akadémie – www.oasenica.edupage.org. Zaujímavé informácie o dianí v škole a aktivitách aj na ich Facebooku alebo Instagrame.

 


.

INAT Rezanie laserom