Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Ilustračné foto 123rf.com

 

→ Ako sa pozeráte na plánovanú výstavbu veterného parku Popudinské Močidľany – Radošovce? Lenka (Dubovce)        

                                                                                                          

Musím povedať, že táto téma je dosť čerstvá a mne samému sa už tiež dostali nejaké informácie. Pokúsim sa k nej slobodne vyjadriť. Zo začiatku však troška odbočím. Myslím si, že viacerí chceme šetriť prírodné zdroje akými sú ropa, uhlie či zemný plyn a následne teda obmedzovať fungovanie jadrových a tepelných elektrární. Teda chceme postupne prechádzať na obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú síce menej výkonné ale zato k prírode priateľskejšie. Medzi takéto zdroje patria: slnečné kolektory, vodné a geotermálne elektrárne, biomasa, no napokon aj práve veterné turbíny – čiže veterné elektrárne. Teraz už k jadru otázky, všetky z vyššie uvedených zdrojov majú pochopiteľne svoje nevýhody (riziká)výhody (pozitíva).

 

Priblížme si teda najskôr riziká veterných elektrární:

↓ závisia od aktuálnej meteorologickej situácie;

↓ môžu spôsobiť rušenie elektromagnetického poľa vo svojom okolí;

↓ pri otáčaní listov rotora vzniká hluk a negatívny vizuálny efekt;

↓ vplývajú na faunu – vtáctvo alebo netopiere;

↓ Zaberajú ornú pôdu, ktorá by mohla byť využívaná na poľnohospodárske účely.

 

Nemenej dôležité je tiež popísať pozitíva veterných elektrární:

↑ pri prevádzke nevytvárajú žiadne tuhé, kvapalné ani plynné emisie, prípadne odpady;

↑ po ukončení prevádzky je návrat do stavu tzv. zelenej lúky relatívne jednoduchý;

↑ konštrukčné materiály elektrárne sú recyklovateľné;

↑ ekonomický prínos pre obce – podiel na zisku;

↑ zelené bonusy a dotácie.

 

Tu si nalejme čistého vína, nikdy človek nevyhovie dvom stranám. Vždy bude jedna zo skupín nespokojná. Kľúčový činiteľ pri výstavbe veterného parku je dotknutá verejnosť. Ak sa ľudia rozhodnú spísať protestnú petíciu, treba rešpektovať ich názor. Aby si ho však vytvorili, mali by byť dôkladne oboznámení o všetkých skutočnostiach od samotného investora. Mala by prebehnúť verejná odborná diskusia s možnosťou vystúpenia občanov dotknutých obcí. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, by takáto diskusia mohla prebehnúť napr. prostredníctvom videokonferencie (webinára). Lebo častokrát sa dostávame k tomu, že sú ľudia nedostatočne oboznámení s plánovaným zámerom, napokon populárnejšie je sa baviť len o negatívach.

Na záver konštatujem, že nie som občanom žiadnej dotknutej obce v tomto zámere. Neviem sa teda vyjadriť k tomu, či by som podporil takúto výstavbu. Avšak z pohľadu človeka, ktorý rieši podobné témy by som sa dokázal prikloniť k výstavbe veterného parku za určitých podmienok. Predovšetkým, ak by dotknuté obce a ich občania mali z tohto zámeru citeľný úžitok.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.

Osobnosti kraja BSK