Stráž prírody Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty zaznamenala v minulom roku 17 prípadov nelegálneho zoskoku a lietania na paraglidingu v najchránenejších oblastiach. V Bratislavskom kraji riešila 128 priestupkov na úseku zákona o ochrane prírody a krajiny. Informovala o tom na svojej webovej stránke.

ilustračné foto

Za obdobie od začiatku februára do konca decembra vykonala stráž 56 spoločných kontrolných akcií v teréne s členmi dobrovoľnej stráže prírody v rámci Bratislavského kraja. Stráž riešila počas roka pohyb osôb mimo vyznačených turistických chodníkov, bicyklovanie, voľný pohyb psa, jazdu na koni, stanovanie, bivakovanie, kladenie ohňa, nelegálny zber skamenelín a nelegálne vjazdy vozidiel do chránených území. “Celkovo bolo riešených 62 nelegálnych vjazdov do chránených území. V šiestich prípadoch išlo o motorovú štvorkolku a v 12  prípadoch o terénne motorky,” uviedli strážcovia.

Environmentálnej výchove a vzdelávaniu ľudí sa venovala stráž prostredníctvom internetu. Propagovala aj ochranu prírody. Niektorí strážcovia riešili aj problém znečistenia vôd, nelegálny výrub drevín, či nelegálne skládky.

Členovia stráže spolupracovali s políciou, s Lesmi SR, lesnou, poľovnou či rybárskou strážou. “Vďaka intenzívnej kontrolnej činnosti členov stráže prírody v súčinnosti s Policajným zborom SR a lesnou strážou intenzita nelegálnych vjazdov od 1. novembra 2020 výrazne klesla, aj napriek tomu, že kontroly sa vykonávali pravidelne a rovnako početne,” podotkli strážcovia.


.

BM: Ustekana sobota