Juraj Slovinský skončil na pozícii riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách.

foto S. Osuský

Odišiel na vlastnú žiadosť do výsluhového dôchodku, pričom okresné riaditeľstvo v Malackách viedol 16 rokov. Primátor mesta Juraj Říha mu poďakoval za roky spolupráce. „Pán Slovinský bol etablovaným riaditeľom už v čase, keď som v roku 2015 nastúpil na post primátora. Vyjadrujem mu hlbokú úctu za dlhoročnú službu, ktorou robil česť hasičom i záchranárom. Zároveň mu v mene vedenia mesta i obyvateľov ďakujem za ústretovosť a skvelú spoluprácu. Želám mu predovšetkým pevné zdravie a spokojnosť.“

Nový riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách ešte nebol vymenovaný.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024