Nová cestárska spoločnosť Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (RSC BSK), ktorej jediným vlastníkom je kraj, by mala doterajšiu spoločnosť Regionálne cesty Bratislava (RCB) plnohodnotne nahradiť predbežne k 1. aprílu.

Kraj si od nej sľubuje, že cestárske práce budú úplne transparentné, čo najefektívnejšie a najlacnejšie. Zrušenie a zánik doterajšej RCB sa predbežne predpokladá v druhej polovici roka.

ilustračné foto

“Spoločnosť RSC BSK prevezme všetky práva a povinnosti správcu ciest a mostov a ich súčastí vo vlastníctve BSK od RCB. V momentálnej situácii je aktuálnym správcom ciest stále spoločnosť RCB, pričom prechod práv a povinností správcu sa predbežne predpokladá k 1. aprílu 2021,” uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Bratislavskému kraju sa vlani podarilo získať nad RCB kompletnú manažérsku a akcionársku kontrolu, pretože hoci vlastnil kraj 68 percent akcií, spoločnosť bola de facto “ovládaná” minoritným akcionárom. Jej momentálne záväzky sú vo výške približne troch miliónov eur, rokovaním s veriteľmi a uplatnením si svojich nárokov sa ich podarilo znížiť o približne milión eur. “Cieľom je urovnanie záväzkov spoločnosti tak, aby mohla byť zrušená likvidáciou a nemusela ísť do konkurzu,” priblížila Forman.

V rámci návrhu urovnania sa podľa hovorkyne nenavrhuje uhrádzať vyššia suma ako tá, ktorú schválilo krajské zastupiteľstvo ešte vlani v septembri. Úhradu finančných prostriedkov ale Úrad BSK zrealizuje až po kontrole zo strany hlavného kontrolóra kraja týkajúce sa súladu urovnania s uznesením poslancov. Hovorkyňa zároveň poznamenala, že kraj hradí priebežne spoločnosti RCB nové záväzky týkajúce sa zimnej údržby.

V súvislosti s cestami v Bratislavskom kraji sa tiež spomína investičný dlh, pod ktorým sa rozumie celková investícia potrebná na dosiahnutie vyhovujúceho stavu cestnej infraštruktúry v súlade so všetkými legislatívnymi predpismi. Jeho výška predstavuje 60 miliónov eur. “Vyčíslený bol na základe vyhodnotenia súčasného stavu cestnej infraštruktúry, vrátane mostných objektov, a potrebných investícií na dosiahnutie vyhovujúceho stavebno-technického stavu cestnej siete,” doplnila Forman.

BSK zároveň ešte minulý rok podal trestné oznámenia na preverenie podozrení z možného spáchania trestných činov. Týkajú sa zistení hlavného kontrolóra, ale tiež vlastných zistení kraja súvisiacich s dodávaním prác zo strany RCB a jej subdodávateľov v rokoch 2016 až 2018.


.

BM: Ustekana sobota