Verejné obstarávanie na výsadbu vinohradu v Skalici vrátane dodávky materiálu a prác na osadenie opornej konštrukcie vypísala spoločnosť Správa mestského majetku (SMM), ktorej jediným spoločníkom je mesto Skalica. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

ilustračné foto: TIK Skalica

Celková odhadovaná hodnota zákazky je 312.926,88 eura s DPH. Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční 23. februára, je neverejné, nesmú sa na ňom zúčastniť uchádzači a jediným kritériom bude cena vrátane DPH.

Podľa zmluvy musí zhotoviteľ ukončiť realizáciu do desiatich týždňov od prevzatia miesta realizácie. V opise obstarávania sa vyžaduje výsadba viniča strojom automaticky navádzaným cez satelit na dosiahnutie presnej výsadby.

Ide o výsadbu 104.167 kusov viniča. Výsadba sa uskutoční v lokalite Novosady dolné vo výmere 23 hektárov. “Pôda je už rekultivovaná. Výsadba sa požaduje v spone 2,20 krát 0,90 metra. Sadenice má verejný obstarávateľ už zabezpečené a nie sú súčasťou tejto zákazky,” informuje SMM.


.
Toto je čítané

Nové nariadenie v Senici rieši hluk a rušivé činnosti v bytových domoch

Nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o verejnom poriadku na území mesta Senica…

HAŠŠO 6/2024