Obrovský úspech dosiahla Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, člen skupiny AGEL, v uplynulom roku. European Stroke Organization jej udelila diamantovú plaketu ANGELS za prístup v liečbe cievnych mozgových príhod. Najväčšiu zásluhu na ocenení má celý tím Neurologického oddelenia skalickej nemocnice pod vedením primára MUDr. Vlastimila Serdahelyho, ktorý je mimoriadne úspešný v liečbe mozgových príhod.

ilustračné foto

Aj v roku 2020 prebehlo vyhodnocovanie údajov o pacientoch s cievnou mozgovou príhodou za účelom priebežného monitorovania kvality v jednotlivých nemocniciach. Ocenenie kvality starostlivosti v podobe zlatej, platinovej alebo diamantovej plakety prináleží európskym nemocniciam, ktorých iktové centrá sa vyznačujú najvyššou úrovňou starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou (ďalej CMP). Úroveň a výsledky liečby pacientov s CMP sú pravidelne monitorované a vyhodnocované na základe údajov, ktoré nemocnice hlásia do Národného registra cievnych mozgových príhod. Sledovanými parametrami v liečbe CMP sú napr. percento  pacientov liečených intravenóznou trombolýzou, počet pacientov liečených na jednotke intenzívnej starostlivosti, časy sledujúce vnútronemocničný manažment pacienta s CMP.  Skalická nemocnica spolu s ďalšími šiestimi na Slovensku získala opäť najvyššie možné ocenenie, a to diamantovú plaketu. ,,Nesmierne si ceníme toto opätovne získané ocenenie, je obrovským zadosťučinením, ako aj motiváciou do našej ďalšej práce,“ uviedol primár MUDr. Vlastimil Serdahely a dodal: ,,Naša nemocnica sa snaží systematicky podporovať a rozvíjať aktivity neurologického oddelenia tak po odbornej stránke, ako aj v starostlivosti o pacienta. Aj toto ocenenie je dôkazom, že naše smerovanie je správne. Celému tímu ďakujem za skvelo odvádzanú každodennú prácu,“ uviedol primár.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica vedie aj v ďalšom hodnotení. Je prvá na Slovensku v rýchlosti podania akútnej trombolytickej liečby od príchodu do nemocnice. V 42 nemocniciach na Slovensku sa tento čas pohybuje v rozmedzí od 17 do 55 minút, Skalica bola s priemerom 17 minút v roku 2019 najlepšia. Podaním špeciálnej látky pri trombolýze  sa dosiahne rozpustenie nebezpečnej krvnej zrazeniny. „V roku 2019 sme aplikovali systémovú trombolýzu 105 pacientom s akútnym mozgovým infarktom. V pandémiou koronavírusu poznačenom roku 2020 sme vykonali 90 trombolýz“, spresnil primár a doplnil: „Včasná  diagnostika nám navyše umožňuje rozpoznať pacientov s obzvlášť závažnou CMP. Ide o pacientov s uzáverom veľkej mozgovej tepny, u ktorých je potrebné mechanické odstránenie krvnej zrazeniny z postihnutej mozgovej cievy. Uvedená endovaskulárna liečba sa realizuje v špecializovaných centrách. V rokoch 2019 a 2020 bolo touto metódou liečených takmer 100 pacientov zo Skalice.“

Podľa slov MUDr. Serdahelyho je nemenej dôležitým pre úspešnú liečbu CMP aj samotný pacient. ,,Všetko začína správnym rozpoznaním príznakov CMP a rýchlym privolaním záchrannej zdravotnej služby (155 alebo 112). Mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale liečba začína už v sanitke,“ vysvetľuje MUDr. Serdahely.

Cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou úmrtnosti vo vyspelých krajinách a najčastejšou príčinou zneschopnenia. Na cievnu mozgovú príhodu zomiera dvakrát viac ľudí ako na srdcový infarkt. Zároveň je to najviac invalidizujúce ochorenie, ktoré pripúta na lôžko až tretinu pacientov. Po zvyšok života mnohí potrebujú opatrovateľskú starostlivosť, mnohí z nich sa učia opäť rozprávať či chodiť. Nádejou pre pacientov je v prípade akútnej cievnej mozgovej príhody urgentný zákrok, tzv. trombolýza a mechanická trombektómia. Oba zákroky dokážu spriechodniť upchatú cievu,  výsledkom čoho je zásadné zlepšenie prognózy a prežitia pacienta. Nielen, že sa znižuje odvrátiteľná úmrtnosť, významným spôsobom sa dá odvrátiť aj ťažké a trvalé poškodenie mozgu po prekonanej príhode. Mozgový infarkt si nevyberá podľa veku, už dávno neplatí, že sa týka len starších ľudí. Čoraz viac pacientov je vo veku od 20 do 44 rokov.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková


.

Lapková patrola