Od pondelka 1. februára začala v meste Malacky spoločnosť Tekos rozmiestňovať na určené miesta hnedé kontajnery, určené na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

foto S. Osuský

Kontajnery sú už teraz umiestnené na viacerých miestach, ako napríklad na ulici Ľuda Zúbka, Ceste mládeže, Pezinskej ulici, pri Maline, na križovatke Štúrovej a Boreckého, Štúrovej a Stupavskej či na križovatke Jánošíkovej a Príjazdnej ulice. Postupne v priebehu februára pribudne v meste takmer 40 kontajnerov. Sú určené pre fyzické osoby, čo znamená, že sa do nich nemôže ukladať odpad z podnikateľskej činnosti.

Kontajnery sa budú vyprázdňovať a umývať. Náklady na zber a zhodnotenie  kuchynského odpadu sú zahrnuté v poplatku za komunálny odpad.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria:

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria: 

oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety , uhynuté zvieratá, trus zvierat. 

Rozmiestnenie kontajnerov na kuchynský odpad v Malackách:

 • zberný dvor Partizánska
 • Bernolákova 16
 • Veľkomoravská 2
 • Veľkomoravská 25
 • Jesenského –  Dubovského
 • Hviezdoslavova – Ferdiša Kostku
 • Záhorácka 33
 • Záhorácka 47
 • Záhorácka 75
 • Záhorácka 87
 • Malé námestie 1
 • Malé námestie 26
 • Pribinova 2
 • Kukučínova – Mansueta Olšovského
 • Záhorácka 42 (parkovisko)
 • Ul. 1. mája 77
 • Martina Rázusa 25
 • Břeclavská (pri parku)
 • Ľudovíta Fullu 1-3
 • D. Skuteckého (oproti č. 10)
 • Štúrova 145
 • Štúrova 155
 • Stupavská – Štúrova
 • Ľuda Zúbka 8 -10
 • vnútroblok Partizánska – Radlinského
 • Pezinská 49A
 • Cesta mládeže 50
 • Pri Maline 51
 • zberný dvor Hlboká
 • Hurbanova – Lesná
 • Duklianskych hrdinov – Rakárenská
 • Jánošíkova – Príjazdná
 • Štúrova – Boreckého

Záhorí.sk informovala hovorkyňa mesta Malacky Ľubica Pilzová.


.

BM: Ustekana sobota