Mestské zastupiteľstvo v Senici v uplynulom roku schválilo vznik mestského sociálneho podniku. Mesto v súčasnosti hľadá konateľa tejto spoločnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto Senica.sk

Cieľom tzv. integračného sociálneho podniku bude zamestnávať znevýhodnené alebo zraniteľné osoby, zapojiť ich do pracovného procesu a zároveň vykonávať pre mesto rôzne typy činností. “Mestskú firmu sme založili v decembri minulého roka s tým, že ihneď po jej založení sme pripravili a poslali na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiadosť o pridelenie štatútu Registrovaného sociálneho podniku. Momentálne čakáme na tento štatút, predpokladám, že do konca februára ho dostaneme,” uviedol pre TASR zástupca primátora Filip Lackovič.

Mesto v súčasnosti vyhlásilo výberové konanie na jeho konateľa. “Keďže ide o riadiacu funkciu, budúci konateľ by si mal okrem iného vedieť poradiť s rozpočtom, kalkuláciou prác i manažovaním zamestnancov. Preto je ako jedna z podmienok výberového konania uvedená prax v riadení,” doplnil Lackovič.

Spoločnosť bude zamestnávať najmä ľudí znevýhodnených na trhu práce, napríklad zdravotne alebo vekovo. “Preto je predstava taká, aby mal budúci konateľ okrem riadiacich zručností aj dostatočnú mieru pochopenia situácie zamestnancov, potrebný ľudský prístup a sociálne cítenie. Malo by ísť o človeka, ktorý bude vedieť skĺbiť kvalitné manažovanie firmy so sociálnym cítením. Zároveň by sa mal vedieť orientovať aj v hľadaní externých zdrojov pre sociálny podnik formou využívania rôznych grantov a výziev,” doplnil viceprimátor.

Termín podávania žiadostí o účasť vo výberovom konaní na konateľa spoločnosti je stanovený do 15. februára.


.
Toto je čítané

Stredné školy v pôsobnosti Trnavského kraja majú ešte 464 voľných miest

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ponúkajú v druhom…

BM Záhada Vedy