V obci Veľké Leváre v okrese Malacky v stredu spustila Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) rekonštrukciu vodovodu za viac ako 3,1 milióna eur.

Ilustračné foto: BVS a.s.

Rekonštrukciou viac ako piatich kilometrov vodovodu sa má odstrániť problém s tlakom vody pre viac ako 550 domácností. “Zreálnenie cien vodného a stočného v minulom roku nám umožnilo spustiť viacero projektov, ktoré sa dlhé roky odkladali, aj keď z technického pohľadu sú nevyhnutné,” povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Rekonštrukcia vodovodu v obci bola podľa vodární nevyhnutná. Pôvodné vodovodné potrubie je zo 70. rokov minulého storočia a vplyvom zanášania sa jeho kapacita znížila až o 60 percent. “Dnešné prietoky v pôvodne desaťcentimetrových potrubiach niekde nedosahujú ani len štyri centimetre, čo má, samozrejme, vplyv na tlak vody v potrubiach a komfort zákazníkov,” spresnila BVS. Predovšetkým v odberných špičkách sa, ako tvrdí, stávalo, že tlak vody v potrubí nebol dostatočný a ľudia nemali plynulo tečúcu vodu podľa svojej potreby.

BVS preto zrekonštruuje viac ako päť kilometrov rozvodov v obci a nefunkčné potrubia vymení za nové liatinové rozvody typu DN 150 a DN 100. Počas výmeny vodovodov sa budú jednotlivé opravované úseky premosťovať dočasným potrubím, teda zákazníci by nemali ostať dlhšie bez dodávok pitnej vody. Kompletná výmena rozvodov by mala byť ukončená do augusta 2023. Vodárne však deklarujú, že robia všetko pre to, aby bola stavba dokončená do konca budúceho roka. Po ukončení rekonštrukcie bude na nový vodovod pripojených približne 550 odberných miest, ktoré majú mať garantovaný dostatočný tlak vody.


.

INAT Rezanie laserom