Na čele Základnej umeleckej školy v Malackách zostáva Lívia Spustová. Vďaka úspechu vo výberovom konaní začína svoje druhé 5-ročné obdobie ako riaditeľka ZUŠ.

„Mojím cieľom je, aby škola naďalej zotrvala v pozícii kvalitného poskytovateľa umeleckého vzdelávania. Chcem, aby škola bola základňou pre odborné umelecké školstvo na všetkých úrovniach, či sú to konzervatóriá, stredné umelecké školy alebo vysoké školy. Chceme sa venovať mimoriadne nadaným žiakom, rozšíriť spektrum rozmanitosti hudobných nástrojov, plne rozvinúť medziodborovú spoluprácu na založenie divadelného školského telesa, prípadne folklórneho súboru či hudobnej školskej skupiny. Naďalej budem podporovať vzdelanie a rozvoj kolegov. Čo sa týka priestorového vybavenia školy, naďalej hľadať nové a nové možnosti v spolupráci so zriaďovateľom, samozrejme, na navýšenie kapacity priestorov,“ prezradila L. Spustová. „V týchto naozaj ťažkých časoch si želám jediné: aby sme sa vrátili do škôl a aby sa život vrátil do starých koľají.“


.

INAT Rezanie laserom