Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

foto www.godelmann.cz

→ Nedávno som skolaudoval rodinný dom. Nemám však dorobené jeho okolie. Preto ešte rozmýšľam nad dlažbou. Vedel by ste mi dať tip na prírodnú dlažbu?Anton (Lakšárska Nová Ves)                                    

Prírodné či zatrávňovacie dlažby sa využívajú, keď je treba na trávnatej ploche vytvoriť dobre pochôdznu alebo pojazdnú časť. Betónové zatrávňovačky pri správnej pokládke tvoria aj estetickú funkciu a nie sú náročné na udržiavanie.

Zmienil by som sa s niekoľkými typmi prírodných dlažieb, po ktorých by ste mohol siahnuť:

Zatrávňovacia dlažba – je určená na tvorenie pojazdnej zelenej plochy pre automobil na parkovisku a odstavnej plochy či na zabezpečenie povrchu vo svahovitej oblasti. Mriežkovitý základný skelet z vysokohodnotného betónu vytvára veľkorysý otvor.

Ekologicky odtoková dlažba – vytvára súvislo vyzerajúcu spevnenú plochu a vďaka 12 mm škáre a 2 odvodňovacím kanálikom zabezpečuje jej ideálne odvodnenie.

Ekologicky zelená dlažba – je vhodným riešením pre plochu, na ktorej potrebujeme zachovať jej zelený charakter, aby harmonicky splynula s okolím parku, lesíka alebo jazera. Spája spevnenie plochy a súčasne jej zatrávnenie s veľkým podielom zelene (približne 30%).

Moderne ekologická dlažba – veľký dištančný prvok vytvára priestor pre odtok dažďovej vody, ktorá tak vsakuje do svojho pôvodného prostredia. Škáry dlažby sa môžu vyplniť kamenivom alebo zeminou, do ktorej sa nasadí tráva.

Ekologicky kombinovaná dlažba – vyniká škálou 2 decentných melírovaných farebných variácií a zároveň vytvára až 1,5 cm škáry na odtok dažďovej vody, ktoré môžeme ozdobiť škárovacím pieskom alebo nasadeným trávnikom.

Ochrana životného prostredia nespočíva teda len v úsporách energií, tie sú len jedným z mnohých hľadísk. Dobrému hospodáreniu s vodou napomáhajú ekologické povrchy vonkajších plôch – prírodné dlažby. Preto verím, že si z vyššie uvedených prírodných dlažieb vyberiete a tým „priložíte ruku k prírodnému dielu“.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024