Opätovné otvorenie malackých škôl bolo bezproblémové. Od pondelka 22. februára sa znovu obnovilo prezenčné vyučovanie v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto, teda  na Záhoráckej, Štúrovej a Dr. J. Dérera. Zároveň sa otvoril I. stupeň individuálneho štúdia Základnej umeleckej školy (okrem spevu a dychových nástrojov) a všetkých 6 pracovísk materskej školy. Do lavíc sa vrátili aj prvostupniari a maturanti z cirkevnej školy.

 

Na prezenčné vyučovanie sa v ZŠ na Záhoráckej vrátilo 79 % žiakov I. stupňa, v ZŠ Dr. J. Dérera 84 % a v ZŠ Štúrova 80 %. Školy podľa vlastných priestorových možností otvorili niekoľko vchodov, aby sa pri rannom príchode žiakov netvorili výraznejšie rady.

Pri odovzdávaní detí do škôl výrazne pomohlo aj to, že mnohí rodiča sa boli dať testovať počas víkendu na odberných miestach v ZŠ Záhorácka a v ZŠ Dr. J. Dérera. Zamestnanci škôl mali v pondelok ráno pri príchode deti zoznamy týchto rodičov, vďaka čomu už nemuseli pri vchode predkladať certifikáty o teste.

Školské vyučovanie prebieha podľa štandardného rozvrhu. Na každej chodbe je pedagogický dozor, triedy sa navzájom nestretávajú. V prípade, ak má niektoré z detí zvýšenú teplotu alebo bolesť hlavy, škola okamžite kontaktuje rodičov a dieťa odchádza domov.

Žiaci, ktorí z rôznych dôvodov nenastúpili na prezenčné vyučovanie (choroba, karanténa atď), dostávajú domáce úlohy priamo od triednych učiteľov.

Za rovnakých podmienok sa obnovilo prezenčné vyučovanie na cirkevnej škole pre I. stupeň a pre maturitný ročník. Do lavíc sa vrátilo 75 % prvostupniarov.

Materská škola

Bezproblémový návrat detí hlási aj materská škola, kam nastúpilo 57 % zapísaných detí.  Na rozdiel od základných škôl, kde stačí predložiť negatívny test (nie starší ako 7 dní) jedného z rodičov alebo zákonných zástupcov, v materskej škole musí mať test každý, kto dieťa odovzdáva alebo vyzdvihuje. Dôvodom je to, že rodičia, prípadne starí rodičia, vchádzajú v materskej škole priamo do šatní.

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola obnovila prezenčnú výučbu pre I. stupeň individuálneho štúdia s výnimkou spevu a dychových nástrojov. Skupinové vyučovanie naďalej pokračuje dištančnou formou.

Opäť bude možnosť testovania rodičov  

Mesto opätovne ponúka možnosť jarnej školy pre I. stupeň základných škôl počas budúcotýždňových jarných prázdnin. V jarnej škole si deti môžu zopakovať, doplniť či prehĺbiť učivo.

Počas najbližšieho víkendu, teda 27.- 28. februára, mesto opäť umožní testovanie rodičov žiakov a škôlkarov. Podrobnosti ešte upresníme.

 -lp-/-otano-/-mb-


.

BM: Ustekana sobota