Developerská skupina IPEC ako investor výstavby výskumno-vývojového centra a výrobných hál v senickom priemyselnom parku ukončila prvú fázu v predstihu.

V tejto prvej fáze tu vznikne čiastočnou prestavbou a pripojenou novostavbou k už existujúcej budove výskumno-vývojové centrum. Následne pribudnú vedľa existujúcich výrobných prevádzok aj nové výrobné haly s celovou rozlohou až 16 000 m². Developerom a vlastníkom projektu je IPEC Group, stavebníkom firma Strabag. Prácu tu nájde v prvej fáze len vo výskume 70 vysokokvalifikovaných inžinierov. Vzniknuté priestory si od IPEC Group prenajme nemecký výrobca klimatizácií Mahle na 15 rokov. Hotová budova výskumno-vývojového centra sa užívateľovi odovzdá v auguste 2021.

„Trnavskému VÚC a Ministerstvu hospodárstva SR sme vo februári predstavili konkrétnu víziu, akoby takéto moderné “malé parky” mohli fungovať aj v iných mestách,“ hovorí CEO IPEC-u Ivan Čarnogurský a dodáva: „Na základe 30 ročných skúseností v oblasti usídľovania medzinárodných investorov na Slovensku a v strednej Európe, chce IPEC Group odovzdať svoje projektové skúsenosti bezplatne ďalej. Preto sme pánovi ministrovi i pánovi županovi odprezentovali našu predstavu podpory malých a stredných podnikateľov. V budúcnosti budú títo podnikatelia združení v jednotlivých regionálnych infraštruktúrnych projektoch RRS (regionálne rozvojové spoločnosti), ktoré budú spolupracovať s miestnou samosprávou a VÚC. V prvej fáze do konca roku 2023 by sme chceli uviesť do života 4 až 6 pilotných projektov v celkovej investičnej hodnote 20 miliónov euro. V programovom období od roku 2024 by mohlo byť zrealizovaných ďalších 100 – 300 takýchto RRS v kumulatívnom investičnom objeme 300 až 500 miliónov euro. Každá RRS bude združením minimálne 10 už existujúcich regionálnych firiem a verejnej správy v pomere 8 ku 2. Investícia jednej RRS by bola v rozpätí 3-5 miliónov euro. Takéto podniky budú potom nositeľmi technologického rozvoja a aplikácie zelených technológií v tom-ktorom regióne,“ uzatvára Čarnogurský.

Jednotlivé RRS budú navzájom spojené informačnou sústavou a ich výskumno-vývojové časti budú kooperovať s veľkými firmami.

„Každá regionálna investícia s vysokou pridanou hodnotou si zaslúži pozornosť, aj podporu štátu. Investície do inovácií a výskumných centier, ako je aj výstavba výskumno-vývojového centra v Senici, nám prinášajú potrebné know-how na ďalší rozvoj a pomáhajú budúcej konkurencieschopnosti Slovenska na svetových trhoch,” hovorí minister hospodárstva Richard Sulík.

Projekt RRS podporí zníženie migrácie kvalifikovanej pracovnej sily za hranice SR, ako aj zvýšenie kompetenčnej úrovne regionálnych podnikateľských klastrov.

“Teší ma, že v Trnavskom kraji je medzinárodný záujem aj o vzdelanostnú ekonomiku a sofistikované investície. Výskumno-vývojové centrá, akým je aj toto v Senici, jednoznačne patria medzi infraštruktúru, ktorú budeme podporovať,“ dodáva predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

IPEC aktuálne pripravuje s verejnými inštitúciami pilotné projekty RRS v Trnavskom samosprávnom kraji. R Yu projekt vznikne v susedstve ku R&D Senica a ďalšie projekty zadefinuje TTSK v najbližšom období.

„Mám radosť z toho, že v senickom priemyselnom parku vzniká takéto výskumno-vývojové centrum, v nadväznosti výrobné prevádzky, v ďalšej fáze by malo ísť aj o podporu malých a stredných podnikov. Som rád, že Senica je natoľko atraktívnym miestom, aby prilákala tak významného developera i firmy a primäla ich tu dlhodobo podnikať. Verím, že budeme dobrými susedmi, ktorí si navzájom pomáhajú,“ uzatvára primátor Senice Martin Džačovský.


.

3D filamenty 2023