Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

ilustračné foto lacnepostreky.sk

→ K prichádzajúcej jari by som sa chcela dostať do záhradky. Jej hnojenie zároveň považujem za dobrý základ. Mohol by ste mi poradiť, aké hnojivá by som mala použiť? Gabriela (Petrova Ves)                                    

Vašej otázke by sa potešil nejeden záhradkár, nakoľko však súvisí s pôdou ako ekologickým činiteľom, teší aj mňa. Záhradu by som prirovnal k ľudskému telu, síce prijíma potravu a vodu, ale potrebuje tiež vitamíny či zdravú výživu. Takisto aj auto okrem tankovania paliva, potrebuje časom vymeniť olej alebo prevádzkové kvapaliny. Ak teda záhrade nastavíme správnu výživu, počas roka sa nám odmení.

Prešiel by som k jadru veci, ešte než začnete so samotným procesom hnojenia, mala by ste si ujasniť, aký druh hnojiva aplikujete.

Môžete v tejto súvislosti vychádzať z nasledovných skupín:

  • organické (ekologické) – predstavujú zdroj organických látok a živín. Vytvárajú nenahraditeľnú zložku kolobehu látok v prírode. Každoročne nahrádzajú cca 40 % mineralizovaných látok v pôde. Pozitívne vplývajú na fyzikálne, biochemické, agrochemické a mikrobiálne procesy v pôde. Sú jedinečným prostriedkom ochrany životného prostredia.

Typ: maštaľný, kravský, konský, slepačí a ovčí hnoj alebo ich kombinácie, či kompost.

  • anorganické (priemyselné) – obsahujú jednu alebo viacej rastlinných živín a môžu sa aplikovať iba pri náležitej biologickej činnosti pôdy a pri dostatku vlahy. V jednotlivých hnojivách sú rastlinné živiny viazané v rozličných formách a s rozličnou rozpustnosťou.

Typ: liadok vápenatý, granulovaný superfosfát alebo síran draselný.

Z uvedených informácií by som Vám v záhradke odporúčal uprednostniť ekologické hnojivá pred tými priemyselnými. Typ na ekologickú záhradku: Okrem kompostu sa môžete rozhodnúť aj pre vermikompost. Tento je produktom kalifornských dážďoviek, ktoré veľmi usilovne spracúvajú zemiakové šupky, jablkové ohyzky a ostatný odpad z kuchyne. Po čase ako prejde ich tráviacim ústrojenstvom, získate vysokokvalitné hnojivo.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024