Ďalších 20 verejnoprospešných nápadov, zameraných v prevažnej miere na zlepšenie životného prostredia a ekovzdelávanie, dostáva zelenú na svoju realizáciu od Nadácie VÚB. V rámci už 15. ročníka grantového programu „Pomôžte svojej komunite“ odchádza medzi projekty, za ktorými stoja svojou aktívnou dobrovoľníckou prácou zamestnanci skupiny VÚB, balík podpory vo výške 30-tisíc eur. V rámci Trnavského kraja bol podporený projekt obnovy ovocného sadu pre opeľovače v Senici.  

ilustračné foto

Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii Slovákom nechýba záujem o skrášľovanie a ekologické ozdravovanie svojho okolia, ktorému sa chcú venovať spoločnými silami vo svojich komunitách. Do 15. ročníka zamestnaneckého grantového programu Nadácie VÚB sa zapojilo až 145 občianskych združení, škôl a obcí. Na projektoch, ktoré predložili, sa vo fáze prípravy alebo realizácie podieľajú ľudia pracujúci na rozličných pozíciách v rámci VÚB banky po celom Slovensku. 

Situácia počas uplynulých 12 mesiacov nás prinútila žiť svojím spôsobom oddelene jeden od druhého, ale nezobrala nám energiu ostať v spojení a mať spoločné plány. Je potešujúce vidieť, že ľudia po celom Slovensku nechcú nečinne sedieť, ale majú záujem ďalej pracovať na tom, aby zveľaďovali svoje susedstvá, prinášali do nich viac zelene a starali sa o prírodu. Sme hrdí na to, že v týchto uvedomelých komunitách majú svoje nezastupiteľné miesto aj naši kolegovia. Práve vďaka ich dobrovoľníckemu nasadeniu sa Slovensko opäť o kúsok viac zazelená,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch a dodáva, že rokmi obľúbený grantový program pre zamestnancov VÚB banky svojím zameraním zapadá do stratégie, ktorou značka VÚB v roku 2020 zadefinovala podporu ochrany životného prostredia a udržateľnosti ako svoju kľúčovú prioritu.  

Všetky doručené projekty, ktoré bolo možné podať v januári, hodnotila nezávislá komisia. Tá vybrala 20 víťazných návrhov, z ktorých až 16 si dáva priamo za cieľ rozvíjať zelené dobrovoľníctvo, ukazuje aktívny prístup k životnému prostrediu či podporuje osvetu v ochrane biodiverzity už od tých najmenších. Nechýba medzi nimi budovanie komunitných záhrad či včelníc, výsadba nových zelených oáz či ovocných sadov, čistenie vodných prameňov, vytváranie priestoru pre zážitkové učenie sa detí priamo z prírody a podobné iniciatívy. Projekty budú realizované v závislosti od celospoločenskej situácie od jari do jesene tohto roka. 

V rámci Trnavského kraja bol podporený projekt obnovy ovocného sadu pre opeľovače v Senici. Jeho autorom je občianske združenie Senica 2.0, ktoré má za cieľ starať sa o ekologickú osvetu, podporovať zber odpadkov, výsadbu lúčnych trávnikov, kríkov a stromov a popri tom obnoviť ovocný sad pri novovznikajúcom parku. Sad, pozostávajúci zo starých odrôd ovocných drevín a kríkov, bude slúžiť opeľovačom, pre ktoré sa miestna organizácia v spolupráci so samosprávou snažia vytvoriť lepšie podmienky. 

Prehľad všetkých plánovaných projektov, z ktorých každý získava grant do výšky 1500 eur, je k dispozícii na stránke www.nadaciavub.sk. 


.
Toto je čítané

Zdieľané bicykle v Senici za mesiac fungovania aktívne využilo vyše 1000 ľudí

Po mesiaci fungovania systému zdieľaných bicyklov v Senici aktívne využíva bikesharing viac…

20 rokov