Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

ilustračné foto

→ Bobry mi v záhradkárskej osade zničili ovocné stromčeky. Čo mám urobiť s chráneným škodcom? Mám nárok na náhradu škody, keď ide o súkromnú oplotenú záhradkársku osadu? Ján (Brodské)                                    

V tomto kontexte by som rád zareagoval na výzvu, ktorá však nebola priamo mne smerovaná. Nakoľko sa však pohybujem v problematike životného prostredia, beriem tento podnet ako zaujímavú tému. Nebudem teda ani príliš chodiť okolo horúcej kaše, ale prejdem ihneď k veci.

V žiadnom prípade sa nie je možné riadiť v duchu heslom „zabi bobra, zachrániš strom“! Nakoľko sa jedná o chráneného živočícha, nemôžeme ho usmrtiť. Môžeme ho však vyhnať zo záhrady alebo sa na neho preventívne pripraviť.

Preto by som Vám chcel predstaviť zopár takýchto krokov, ktoré by mohli splniť svoj účel:

  • Dôkladné oplotenie s podzemnými oceľovými tyčami do tridsaťcentimetrovej hĺbky tak, aby sa bobor nemohol podhrabať.
  • Elektrický ohradník, ktorý sa vyznačuje vysokým výkonom a dokáže fungovať aj vo vysokých mrazoch. Je opatrený dobre viditeľnou páskou, aby bol bobrom spozorovaný a aby sa zabránilo tiež nechcenému kontaktu okoloidúcich.
  • Nechať si stromy oplotiť. Ľudia niekedy chybne nanášajú železo priamo ku kmeňu, avšak bobor môže potom napádať korene. Preto je potrebné umiestniť plot aspoň päť centimetrov od kmeňa okolo celého stromu.

Prešiel by som k druhej časti otázky. Z mojich zistení by ste mal mať nárok na náhradu škody, aj keď ide o súkromnú oplotenú záhradkársku osadu. Mohol by ste to teda riešiť. Najlepšie by bolo, keby konal vlastník takejto záhradkárskej osady.

Vysvetlím, ako by ste mal postupovať:

  • Písomne nahlásiť udalosť o škode príslušnému orgánu ochrany prírody (príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie) v územnej pôsobnosti ktorého škoda vznikla.
  • Príslušný okresný úrad následne po ohlásení škody zvolá šetrenie za účasti poškodeného a dotknutých orgánov štátnej správy.
  • Po skončení terénnej obhliadky a preukázaní, že škoda bola spôsobená je pre poškodeného ďalším krokom podanie písomnej žiadosti o úhradu vzniknutej škody na príslušný okresný úrad.
  • Veľmi dôležité pri žiadosti o náhradu škody je uvedomiť si skutočnosť, že pokiaľ bobry neboli dostatočne zabezpečení voči škodám, štát za škodu nezodpovedá a teda škoda nemôže byť uznaná a neskôr aj kompenzovaná.

Popísal som Vám teda opatrenia, ako sa chrániť proti bobrom a zároveň postup ako si môžete uplatniť náhradu škody. Vidím však problem v tom, že pokiaľ nebola dostatočne prijatá prevencia, nemusela by Vám byť náhrada škody uznaná. Každopádne to treba vyskúšať. Nikto tiež nemohol predpokladať, že sa u Vás v záhradkárskej osade objavý bobor, prirovnal by som to k zriedavému javu, nakoľko tento živočích okupuje vodné hrádze a lesné spoločenstvá. V poslednom rade pevne dúfam, že som Vám aspoň z časti pomohol a využijete niektoré z vyššie uvedených opatrení.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.
Toto je čítané

Cyklotrasy v Malackách: Ako sa správať a nikoho neohroziť

Seriál o pravidlách cestnej premávky na cyklotrasách a v ich okolí pokračuje…

HAŠŠO 6/2024