Príslušníci cudzineckej polície z Trnavy riešili prípad nelegálnych migrantov na bývalom hraničnom priechode na diaľnici D2 Brodské – Lanžhot. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

foto Polícia SR

Na parkovisku bolo nájdených v bulharskom kamióne šesť štátnych príslušníkov Afganistanu, štyria dospelí a dve maloleté osoby bez sprievodu.

Cudzinci boli žiadateľmi o udelenie azylu na území Rumunska. Do kamiónu nastúpili bez vedomia vodiča, na území Rumunska. Z dôvodu neoprávneného pobytu boli predvedení na oddelenie cudzineckej polície.
Maloletí cudzinci boli odovzdaní oddeleniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pracovníci zabezpečili ich umiestnenie v detskom domove. Precestovali mnoho krajín, kým sa dostali až na Slovensko.

Cudzincom boli odobraté vzorky biologického materiálu na zistenie prítomnosti vírusu Covid-19, výsledok bol u všetkých negatívny.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024