Malacké Mestské centrum kultúry (MCK) v decembri minulého roku spustilo novú webovú stránku/blog s názvom kultura.ma. Vandy Kráľovičovej, ktorá stránku spravuje, sme sa spýtali, prečo tento projekt vznikol, čo ponúka a ako sa zapojiť do tvorby obsahu.

foto Malacky.sk

Prečo ste sa rozhodli založiť blog kultura.ma?

Mestské centrum kultúry sa doposiaľ sústredilo prioritne na aktivity či podujatia v priamom kontakte s návštevníkmi. V posledných mesiacoch fungovanie v oblasti kultúry dostáva zabrať. Historické prednášky, premietanie filmových noviniek v kine, vernisáže výstav, hudobné koncerty… na toto všetko si budeme musieť pravdepodobne ešte nejaký čas počkať. Je pochopiteľné, že inštitúcie hľadajú rôzne cesty, ako by mohli aj naďalej plniť svoje poslanie. My sme sa rozhodli časť našej práce preniesť do online priestoru, a tak ako jeden z výstupov vznikol nový blog. Naším cieľom je informovať o kultúrnych aktivitách v meste, ktorým sa venujeme a na ktorých spolupracujeme. Zároveň chceme poskytnúť priestor aj ostatným, ktorí sa aktívne angažujú a majú záujem o tvorbu kvalitného kultúrneho obsahu u nás a v blízkom okolí.

Aký obsah tam môžu návštevníci nájsť?

Kultura.ma obsahuje dva základné typy príspevkov – články k rôznym témam a kalendár udalostí. Články sa venujú aktualitám z výtvarného, hudobného a knižného diania, zaujímavým miestam v okolí či informujú o rôznych podnetných aktivitách Malačanov. Obsah sa stále formuje. Uvidíme, čo nám budúcnosť prinesie. Kalendár udalostí bude obsahovať informácie o pripravovaných podujatiach v Malackách. Ide nám predovšetkým o to, aby sa tieto aktivity dali ľahko vyhľadať a aby sa každý, kto chce mať prehľad o tom, čo sa deje a bude diať, k týmto informáciám dostal.

Všimla som si, že na webe poskytujete možnosť prispieť aj vlastným článkom, prípadne informáciou o pripravovanej kultúrnej udalosti (ak to opatrenia umožňujú).

Keďže chceme vytvoriť priestor na mapovanie kultúry v Malackách v čo najväčšej celistvosti, budeme radi za všetky podnetné príspevky, ktoré sa k nám dostanú. Ak článok alebo informácia o podujatí spĺňa nároky na určitú kvalitu, drží sa pôvodnej idey projektu a nie je v rozpore s porušovaním podmienok uverejňovania, veľmi radi ho publikujeme. Naším cieľom je podporiť každého, kto chce úprimne a s čistým záujmom prispieť k rozširovaniu a zvyšovaniu úrovne kultúry.

Aké máte doposiaľ ohlasy?

Keďže stránka je relatívne krátko spustená a jej obsah sa pomaly napĺňa, cestu k svojim priaznivcom si iba hľadá. Ide o celkom nový projekt kompletne v našej réžii. V procese jeho tvorby sa sami učíme a tešíme z každého pokroku. Budeme veľmi radi za všetky vecné pripomienky, nápady a ohlasy od sledovateľov stránky.

S Vandou Kráľovičovou sa rozprávala Patrícia Arpášová.


.

INAT Rezanie laserom