Pálffyovská lipa na Zámockej a javory na Ferdiša Kostku majú o niečo lepšie podmienky na život. Všetky spomínané stromy zvieral asfaltový chodník ako silný pancier. V dôsledku toho trpeli ich koreňové systémy aj pne. Dnes to už našťastie nie je pravda. Stromom sa ľahšie dýcha.

Staručká Pálffyovská lipa si zaslúži špeciálnu opateru nielen pre svoj vek, ale predovšetkým pre svoju historickú hodnotu. V minulých dňoch sa okolo nej pohybovali robotníci, ktorí šetrným spôsobom odstránili asfaltový chodník z jej blízkosti. Pri tom sa zistilo, že pod asfaltom bola ešte vrstva betónu, takže lipa bola vlastne akoby „zaliata“ ťažkým stavebným materiálom. Môžeme sa iba bezmocne pýtať, čo za človeka toto dopustil. O pár dní neskôr prišli na miesto arboristi, ktorí použitím špeciálnej technológie „vzdušného „rýľa AIRSPADE obnažili koreňový systém. Ak pôjdete okolo, uvidíte, že korene siahajú do vzdialenosti viac ako dva metre.  S koreňmi, ktoré ležia pod frekventovanou cestou, sa nedá robiť prakticky nič. Mesto a privolaní experti však robia všetko pre to, aby sa uľahčilo aspoň koreňom zo strany chodníka.  Ten sa mierne posunie, aby korene zostali bezpečné a nepoškodené.  Priestor okolo kmeňa dostal špeciálnu zeminu s obsahom mykorhíznych húb – od nich strom získava živiny a vodu z pôdy v oveľa väčšom množstve, ako ich dokáže nasať cez vlastné korene.

Doslova zabetónovaných bolo aj desať javorov na ulici Ferdiša Kostku v úseku medzi Floriánom a kinom. Dnes už je betón, kamene aj mreže odstránené, okolo kmeňov pribudla nová zemina a koreňový systém dostáva vzduch. Tento úsek ulice Ferdiša Kostku dostane mierne novú tvár: lavičky síce zostanú, ale na iných miestach a pribudnú aj okrasné trávy.

Text: -lp-, foto:-otano-


.
Toto je čítané

Vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica postavia nový lôžkový pavilón

Spoločnosť AGEL úspešne plní podmienky Plánu obnovy a odolnosti, vďaka čomu sa vo…

BM Salon EV