Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

ilustračné foto

→ Počula som, že od januára 2022 sa budú zálohovať nápoje v zálohovaných PET fľašiach a plechovkách. Je to pravda? Viete mi k tomu dať bližšie informácie? Kde tieto PET fľaše môžem potom odovzdať? Hana (Stupava)                                    

Je pravdou, že zálohovanie PET fliaš a hliníkových plechoviek by malo byť do praxe uvedené od budúceho roku 2022. Než sa tak však stane, musia sa doladiť jednotlivé úkony s tým spojené. Tento rok sa doteraz udialo to, že začiatkom januára poveril minister životného prostredia založením Správcu zálohového systému. Tento správca následne 19. apríla oznámil, že spúšťa registráciu výrobcov a obchodov, ktoré majú povinnosť byť do systému zapojené, teda prihlásiť sa musia do 18. mája (lehota 2 mesiacov). Správca s nimi následne uzatvorí zmluvu. Pokým sa budú riešiť procesy do spustenia zálohovania, je dobré vedieť:

  • Cena zálohy za PET fľašu a hliníkovú plechovku – fľaša (12 centov) a plechovka (10 centov). Tieto ceny sa časom môžu upravovať.
  • Samotný proces zálohovania – bude sa týkať všetkých nápojových obalov, okrem fliaš od mliečných výrobkov a oleja.
  • Spôsob zálohovania obalov – fľaše a plechovky, za ktoré bola zaplatená záloha musia byť označené kódom. Aby automaty vedeli kód prečítať, fľaše a plechovky nesmia byť stlačené.
  • Miesto zálohovania obalov – fľaše a plechovky bude možné vrátiť vo všetkých obchodoch s predajnou plochou nad 300 m2.  V obchodoch s menšou plochou bude záloha dobrovoľná.
  • Fľaše a plechovky pred zavedením zálohovania – zálohovať sa budú iba fľaše a plechovky označené kódom. Teda obaly, za ktoré už bola zaplatená záloha.
  • Fľaše a plechovky kúpené v zahraničí – ak za obaly neboli zaplatené zálohy, vtedy ich treba vhadzovať do žltého kontajnera.

Je veľmi dôležité podotknúť, že zálohovanie PET fliaš a hliníkových plechoviek je aktuálne jediným možným riešením ako si vyčistiť naše životné prostredie. V tejto súvislosti je kľúčová dostatočne motivujúca výška zálohy, správna logistika a vzdelávanie verejnosti (environmentálna osveta).

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024