Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu Rekonštrukcie cesty II/500 v rozsahu 4,5 km. Informuje o tom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

ilustračné foto

Predmetom verejného obstarávania (VO) je uskutočnenie stavebných prác v troch častiach:

  • prieťah obcou Čáry – km 5,600 – 6,000 a km 6,000 – 7,200
  • prieťah obcou Kúty (Štefánikova ulica) – km 0,000 – 1,978
  • prieťah obcou Sobotište – km 35,477 – 36,147

Celková predpokladaná hodnota zákazky je 968 375,18 EUR bez DPH. Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky časti predmetu zákazky, ale aj samostatne na jednotlivé úseky.

Súčasťou predmetu zákazky je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie v digitálnej aj papierovej forme.


.

Labková patrola