Marcové rokovanie mestského zastupiteľstva sa opäť konalo prostredníctvom videokonferencie. Poslanci mali okrem iného na programe správy zo štyroch kontrol, návrhy troch všeobecne záväzných nariadení či prevody a prenájmy.

Materiály, uznesenia a záznam z rokovania sú zverejnené na stránke www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.

foto Malacky

V súvislosti s pripravovaným otvorením detských jaslí poslanci upravili výšku mesačného poplatku. Pre dieťa do 3 rokov je úhrada 280 € mesačne a pre dieťa nad 3 roky, ktoré stále chodí do jaslí, bude úhrada 25 € mesačne. Keďže aj v materskej škole je mesačný poplatok 25 €, znamená to, že rodičia detí vo veku nad 3 roky budú platiť rovnako – bez ohľadu na to, či dieťa chodí do jaslí alebo do škôlky.

Zastupiteľstvo schválilo zrušenie Nadácie Pro Malacky. Návrh na zrušenie bol odôvodnený neplnením jej účelu a nedostatkom finančných zdrojov. Ďalším dôvodom je to, že mesto má dostatočne dobre nastavený vlastný dotačný systém na podporu organizácií pôsobiacich v kultúre, športe, sociálnej oblasti či iných oblastiach spoločenského života. Nadácia v roku 2017 podporila malackú umelkyňu pani Libušu Čtverákovú, v roku 2018 podporila revitalizáciu verejných priestranstiev pri bytových domoch a v roku 2019 poskytla dotáciu na obnovu atletickej dráhy v areáli ZŠ Záhorácka. Každoročné príjmy nadácie – napríklad 2 % z dane z príjmov – sú nižšie než povinné výdavky (bankové poplatky za vedenie účtu, spracovanie účtovnej závierky a výročnej správy, účtovný audit) a nie je ani predpoklad financovania nadácie z externých zdrojov.

Najdlhšiu diskusiu vyvolal materiál Návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na výstavbu atletického štadióna v Zámockom parku z Fondu na podporu športu. Poslanci napokon súhlasili s tým, aby k už pridelenej dotácii zo Slovenského atletického zväzu požiadalo mesto o ďalší finančný príspevok z iného externého zdroja, konkrétne z Fondu na podporu športu.

 

-lp-/-otano-


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia v Senici novú telocvičňu

Stavba novej športovej haly pri župnej Strednej odbornej škole podnikania v remeslách…

BM: Ustekana sobota