Poslanci župného zastupiteľstva na marcovom zasadnutí schválili poskytnutie dotácií pre projekty z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS).

Celkovo pre rok 2021 prišlo 676 žiadostí a to v oblasti kultúra, šport a mládež, rozvoj vidieka a životné prostredie. Z nich sa stalo úspešných 353. Spolu si rozdelia sumu vyše milióna eur. 

ilustračné foto BSK

„K dotačnej schéme sme sa vrátili po ročnej prestávke, čo zaznamenalo u žiadateľov pozitívny ohlas a o dotácie bol veľký záujem. Je našou morálnou povinnosťou snažiť sa udržať pri živote kultúru, šport a ostatné oblasti. Som hrdý na to, že naša župa túto schému realizuje, a že systém vyhodnocovania a prideľovania dotácií je plne transparentný,“ povedal Juraj Droba, predseda BSK.

Pre rok 2021 kraj pre oblasť kultúry podporí 158 projektov v celkovej sume 345.000 eur. Životné prostredie a rozvoj vidieka získalo podporu 47 projektov za 345.000 eur. V oblasti športu uspelo 128 žiadostí za 293.250 eur a v oblasti mládeže 20 projektov za 51.750 eur.

Úspešné projekty nájdete tu: Bratislavská regionálna dotačná schéma – Bratislavskykraj.sk

Od utorka 30.3.2021 je zároveň otvorená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci schémy Individuálne dotácie na rok 2021, o ktorých bude rozhodovať predseda BSK Juraj Droba. Na podporu projektov z tejto schémy je vyčlenených 465 000 eur. Maximálna výška podpory je 5000 eur. Každý žiadateľ môže podať maximálne dve žiadosti a v rámci výzvy nie je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa.

Termín predkladania žiadostí je do 30.9.2021 do 17:00 hodiny. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom portálu BSK. Formulár žiadosti je k dispozícii tu.

Kto môže žiadať o dotáciu, aký je postup pri podávaní žiadostí, ako aj ďalšie bližšie informácie nájdete tu.


.

Lapková patrola