Nadácia Pro Malacky končí. O zrušení podpornej organizácie rozhodli na marcovom rokovaní poslanci Malaciek.

foto Malacky

“Dôvodom zrušenia je neplnenie účelu nadácie a nedostatok finančných zdrojov. Ďalším dôvodom je to, že mesto má dostatočne dobre nastavený vlastný dotačný systém na podporu organizácií pôsobiacich v kultúre, športe, sociálnej oblasti či iných oblastiach spoločenského života,” vysvetlila samospráva.

Nadácia vznikla v roku 2005 na podporu aktivít i občanov organizácií v Malackách, zameraných na kultúrne, spoločenské, ale aj environmentálne a sociálne projekty.

V posledných rokoch podporila napríklad revitalizáciu verejných priestranstiev pri bytových domoch a v roku 2019 poskytla dotáciu na obnovu atletickej dráhy v areáli ZŠ Záhorácka. “Každoročné príjmy nadácie, napríklad dve percentá z dane z príjmov, sú nižšie než povinné výdavky (bankové poplatky za vedenie účtu, spracovanie účtovnej závierky a výročnej správy, účtovný audit) a nie je ani predpoklad financovania nadácie z externých zdrojov,” objasnilo mesto.


.

INAT Rezanie laserom