Už 12. ročník súťaže Kniha Záhoria vyhlásili organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja Záhorská knižnica, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici a Mestské centrum kultúry Malacky. Informovala o tom Záhorská knižnica na webovej stránke.

foto archív

Do súťaže zaregistrovali 57 publikácií, ktoré vyšli v rokoch 2019 a 2020. Z nich porota, zložená z organizátorov, vybrala 25. Tie postúpili do hlasovania, v ktorom čitatelia rozhodnú o víťazovi. “Pri výbere nominovaných kníh porota zohľadnila najmä obsahovú a vizuálnu úroveň, spätosť s regiónom Záhoria a prínos pre región,” informovala knižnica.

“Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa tento ročník súťaže presunul do virtuálneho priestoru. Hlasovať je možné prostredníctvom on-line formulára od 1. do 30. apríla. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát,” uviedla knižnica.


.

Osobnosti kraja BSK