V stredu 2. februára 2011 o 19,09 hod. bola na operačné stredisko OR HaZZ v Skalici vyžiadaná technická pomoc na spoluprácu s RZP Skalica pri zásahu k intoxikovaným osobám v meste Gbely, okres Skalica.

Zasahovali traja príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Holíči s technikou, ktorí po príchode na miesto zistili, že v dome sa nachádzali štyri osoby. Na mieste udalosti príslušníci HaZZ elektronickým analyzátorom nebezpečných plynov a pár zmonitorovali hladinu oxidu uhoľnatého v blízkosti kúpeľne, v ktorej prišlo k intoxikácii osôb a kde namerali nebezpečnú koncentráciu CO 123 ppm. Následne odvetrali zamorený priestor.

V dôsledku úniku oxidu uhoľnatého z ohrievača vody došlo k intoxikácii dvoch osôb, matky a trojročného syna, ktoré boli v opatere lekára RZS. Intoxikované osoby boli odvezené na ďalšie vyšetrenie do NsP Skalica. Ďalšie dve osoby, ktoré sa v dome nachádzali, boli mimo nebezpečia. Prívod plynu do ohrievača vody zasahujúci príslušníci HaZZ odstavili a po klesnutí koncentrácie CO na nulovú hodnotu náležite poučili prítomné osoby a o 20:21 hod. vrátili na základňu.

Ivan Peťko


.

INAT Rezanie laserom