Trnavský samosprávny kraj začal v marci tohto roka s výstavbou telocvične pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Gbeloch. Zatiaľ používa vlastné zdroje v celkovej predpokladanej výške 864 tisíc eur. Zároveň požiadal o príspevok 50 % v rámci historicky prvej výzvy Fondu na podporu športu, ktorá je zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry.

„Veľmi sa teším, že sme začali stavať úplne novú telocvičňu v Gbeloch. Študenti, ale aj obyvatelia mesta a širšieho okolia na ňu čakajú vyše 70 rokov. Objekt bude moderný a multifunkčný. Samozrejmosťou je kvalitné vybavenie a zázemie. V rámci realizácie stavby už prebehli búracie a výkopové práce. V krátkej dobe bude na vybetónovaných železobetónových pásoch zhotovená základová doska. Otvorenie telocvične plánujeme na jar budúceho roka,“ avizoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Škola doteraz nedisponovala vlastnou telocvičnou. Vyučovacie hodiny telesnej a športovej  výchovy boli zabezpečované prenájmom vzdialenej telocvične, ktorá patrí Základnej umeleckej škole. Vonkajšie multifunkčné ihrisko je v neuspokojivom technickom stave a asfaltové ihrisko sa aktuálne nevyužíva na kolektívne športy.

 

Vzhľadom na stav projektovej prípravy a realizácie, župa požiadala o príspevok z fondu v maximálnej možnej výške práve na tento projekt. Ide o 430 855 eur, čo predstavuje 50 % z celkového rozpočtu projektu. Prostriedky môžu byť použité okrem samotnej výstavby aj na stavebný dozor či materiálno-technické vybavenie telocvične. Zámer odobrili krajskí poslanci na svojom ostatnom, marcovom rokovaní. Ambíciou kraja je zapojiť sa aj do ďalších podobných výziev fondu.

 

Cieľom župy je vytvárať priaznivé a dlhodobo udržateľné podmienky pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených obyvateľov. V tejto súvislosti bola predmetom rokovania zastupiteľstva aj informácia o rozvoji športovej infraštruktúry v trnavskej župe na obdobie rokov 2021-2023.

 

Podľa župana Viskupiča, „trnavská župa v tomto roku začne s realizáciou rozsiahleho plánu na rozvoj športovej infraštruktúry, ktorá sa nachádza pri našich stredných školách vo všetkých siedmich okresoch. Na výstavbu a rekonštrukciu 13 telocviční a vonkajších športovísk máme v rozpočte vyčlenených viac ako 7 miliónov eur.“


.
Toto je čítané

Práce na rozšírení kanalizácie vo Veľkých Levároch sú vo finále

Rozšírenie kanalizačnej siete vo Veľkých Levároch v okrese Malacky finišuje. “Aktuálne sa…

BM Záhada Vedy