Malacky podávajú žalobu na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Dôvodom je podľa mesta šikanózny postup úradu voči samospráve. Impulzom ku kroku mesta bolo päť kontrol, ktorými ÚVO preveroval zákazky, týkajúce sa rekonštrukcie ciest, modernizácie verejného osvetlenia, obnovy chodby a vestibulu základnej školy. Úrad uložil Malackám pokutu 1237 eur za rekonštrukciu parkoviska Mestského centra sociálnych služieb.

Juraj Říha, primátor Malaciek Foto: Stanislav Osuský

“Podľa názoru ÚVO malo v tomto prípade mesto naraz súťažiť rekonštrukciu vnútorného parkoviska spolu s uskutočnenou nadstavbou budovy Mestského centra sociálnych služieb, hoci v tom čase nebola rekonštrukcia parkoviska plánovaná a tieto dve diela sa uskutočnili v rozdielnych rokoch,“ priblížil primátor Juraj Říha. Potvrdil, že kontroly považuje mesto za účelové a podklady k tomu odovzdáva polícii.

V jeho ponímaní šikanózny postup štátnej inštitúcie dokumentuje aj na príklade kontroly obstarávania rekonštrukcie verejného osvetlenia za rok 2019. ÚVO vytkol mestu 14 objednávok zadávaných samostatne počas celého kalendárneho roka. Tie mali byť podľa názoru kontrolórov spojené do jedného veľkého obstarávania. Podľa Říhu to však odporuje logike. “Je absurdné, keď nám ÚVO vytýka, že sme nové osvetlenie Továrenskej ulice za 150 000 eur z októbra nesúťažili napríklad s osvetlením garáží na Pribinovej ulici za 3000 eur, ktoré sme riešili na základe podnetu poslanca vo februári. Na našu otázku, ako sme mali súťažiť vo februári niečo, k čomu sme menili rozpočet mesta v júni a dostali dotáciu až v októbri, bolo odpoveďou kontrolného úradu, že máme dostatočne dobre plánovať,“ priblížil primátor.

“Namiesto toho, aby nás štát pochválil, že sme získali dotáciu z externých zdrojov a mesto nestálo nové osvetlenie ani cent, umožní takúto štátnu šikanu. Nehovoriac, že týmto ÚVO úplne ignoruje bežný chod mesta,“ povedal o postupe úradu. Podobné prípady podľa neho legitimizujú úvahy niektorých vládnych činiteľov, volajúcich po zrušení ÚVO.

Z dôvodu, že ÚVO neuznal tvrdenia o nepredvídateľnosti zákaziek, mesto namieta výsledky jeho kontrol a využije preskúmanie rozhodnutia na súde. Argumentuje aj tým, že k rozhodovaniu úradu nebolo možné prizvať svedkov či predložiť ďalšie vyjadrenia. Mesto zároveň namieta porušenie zákona pre možné prekročenie právomoci kontrolórov pri výkone kontrol.


.
Toto je čítané

Cyklotrasy v Malackách: Ako sa správať a nikoho neohroziť

Seriál o pravidlách cestnej premávky na cyklotrasách a v ich okolí pokračuje…

HAŠŠO 6/2024