Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

ilustračné foto

→ Vedel by ste mi poradiť, aké aktivity by som mohol uskutočniť s deťmi k prichádzajúcemu Dňu Zeme? Juraj (Brezová pod Bradlom)                                    

V mesiaci apríl (22. 04.) si už tradične pripomíname Svetový Deň Zeme. Tento deň by som tiež nazval ako oslavou životného prostredia. Práve pre spomenuté deti a takisto mládež je tento deň veľmi významný. Tento prírodný sviatok nás upozorňuje nato, ako sa máme k matke Zem správať. Aby sme mohli spoločnými silami zveľadovať samotnú Zem, nemôžeme sa spoliehať len na zodpovednosť dospelých, vedcov či iných odborníkov, ale musíme práve začať od tých najmenších. Ako nastavíme vzťah k prírode u našich detí, tak bude naša planéta v budúcnosti aj vyzerať. Mládež to má teda všetko vo svojich rukách.

Keďže sa deti radi hrajú a mohli by ste spojiť príjemné s užitočným, poradil by som Vám v tomto kontexte tzv. ekologické hry:

  • Lúka, les a voda – V záhrade si označíme biotopy (lúku, les a vodu). Deti si z vrecúška vyberajú obrázky živočíchov a na pokyn dospelého sa rozbehnú tam, kde žije ich zviera. Spoločne si v skupinke prezrú obrázky, pomenujú a vzájomne sa kontrolujú, či sa správne priradili do biotopu. Potrebujeme: označenie biotopov, vrecúško a obrázky živočíchov.
  • Listové postavičky – Z vylisovaných listov povyberáme také, ktoré deti najviacej zaujali a hľadáme v nich rozličné podoby, nalepujeme na podložku a maľbou alebo kresbou dotvárame postavičky. Potrebujeme: vylisované listy zo stromov, výkresy, lepidlo, pastelky a fixky.
  • Pexeso z listov – Deti si zadovážia listy, ktoré si vylisujú medzi novinovým papierom. Vyberú dvojice listov jedného druhu zhruba rovnakej veľkosti a prilepia ich na rovnaké štvorce papiera a vytvoria tak pexeso z lístia. Hraním sa tak učia poznávať jednotlivé druhy listov. Potrebujeme: výkresy, vylisované listy so stromov a lepidlo.
  • Pravda alebo lož – Dospelí rozdelí deti do dvojíc, resp. trojíc a každému dá hárok papiera, ktorý obsahuje niekoľko výrokov týkajúcich sa vplyvu človeka na životné prostredie. Úlohou detí je rozhodnúť, či je daný výrok pravdivý alebo lož. Ak je lož, deti majú dopísať prečo. Táto hra nemá víťaza ani porazeného. Deti sa majú zamyslieť nad negatívnymi údajmi, ktoré súvisia s vplyvom človeka na životné prostredie.  Potrebujeme: papier alebo výkres a pero.
  • Naháňanie so zachránením – naháňanie môžeme oživiť novým pravidlom. V parku ukážeme deťom niekoľko stromov a pomenujeme ich. Potom im pošepkáme meno stromu, ktorý ich pred naháňačom zachráni. Deti sa snažia strom čím skorej objaviť, dotknúť sa ho a tým nájsť záchranu. Na ukľudnenie si každý nájde svoj strom, obíme jeho kmeň a so zavretými očami počúva bitie srdca stromu či šum konárov. Deti si následne o svojich pocitoch debatujú. Potrebujeme: vhodné miesto.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024