Do Centrálneho krízového fondu (CKF)  regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja sa v tomto roku zapojilo 76 obcí a miest. Členskými príspevkami prispeli do spoločnej pokladnice sumou takmer 63.000 eur. Prostriedky fond poskytuje žiadateľom na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. Informoval o tom predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.

foto TTSK

Obce a mestá uhrádzajú členský príspevok vo výške 0,50 eura na jedného obyvateľa. Príspevok kraja predstavuje 0,66 eura na každého obyvateľa členských obcí, čo znamená, že popri obciach kraj do fondu prispeje sumou takmer 83.000 eur. “V posledných rokoch sa stále častejšie stretávame s výskytom mimoriadnych udalostí v podobe prírodných pohrôm a pandémií. Povodne, prívalové dažde, veterné smršte či požiare spôsobujú veľké škody na verejnom i súkromnom majetku. Spolupatričnosť a solidarita obyvateľov kraja pri účinnom odstraňovaní ich následkov je mimoriadne dôležitá. Preto je dobré, že starostovia a primátori v čoraz väčšej miere využívajú CKF,” uviedol Viskupič. Informoval, že oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu sa počet obcí, ktoré prispeli do CKF, zvýšil.

Fond vznikol v roku 2009 na základe Memoranda o partnerstve a spolupráci TTSK a regionálnych združení miest a obcí. V minulom roku bolo sumou 81.000 eur podporených 22 projektov zameraných na zadržiavanie vody v krajine či plnenie dôležitých úloh pri ochrane ľudí a majetku dobrovoľnými hasičmi. Ďalších 88.500 eur bolo určených pre 24 miestnych samospráv na refundáciu nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.


.

Osobnosti kraja BSK