Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.

Cieľom je podporiť aktivity, akcie a činnosť organizácií a obcí, ktoré zabezpečujú udržateľný a inkluzívny rozvoj regiónu. “Nový fond je nástrojom na podporu rozvoja a propagácie kraja. Vyčlenili sme doň 450 000 eur. V tejto výzve sa zameriavame predovšetkým na podporu väčších projektov a akcií, ktoré môžu byť mimoriadnym prínosom pre celý kraj a jeho obyvateľov,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Oblasti, v ktorých môžu byť projekty úspešné, sa týkajú všeobecného rozvoja regiónov, zlepšenia podnikateľských zručností, udržania zamestnanosti alebo rekonštrukcie infraštruktúry. Finančne podporené budú projekty s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom, také ktoré potrebujú väčšie finančné krytie.

“V súťaži nápadov sú vítané návrhy inovatívnych riešení zamerané na zlepšenie kvality života v jednotlivých regiónoch. Financie sú určené aj na projekty spojené s revitalizáciou verejných priestranstiev, podporou práce s mládežou a spoločnosťou, ale aj adaptáciou na zmeny klímy,” doplnil predseda TTSK.

Oprávnenými žiadateľmi sú mestá a obce, právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby jeho obyvateľom.

Záujemcovia môžu žiadosti predkladať elektronicky cez tento formulár. Termín ukončenia prvého kola zberu žiadostí je 31. mája a druhého kola až 31. augusta 2021. Minimálna výška grantu je 10 000 eur.


.

Lapková patrola