Centrálny krízový fond (CKF) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na realizáciu opatrení na predchádzanie krízovým udalostiam. Spolu 76 členských obcí a miest, ktoré prispeli za rok 2021 do fondu, si môže prerozdeliť 150 000 eur.

foto Stanislav Osuský

“Z tohtoročnej výzvy chceme podporiť najmä aktivity zamerané na predchádzanie živelných udalostí, katastrof a kríz spôsobených zmenou klímy na území kraja. Aj týmto spôsobom dokážeme predísť škodám na majetku a zlepšiť život našich obyvateľov. Okrem členských obcí a miest do fondu pravidelne prispieva aj TTSK. Za tento rok sumou 83.000 eur,” uviedol predseda Rady CKF a TTSK Jozef Viskupič. Novinkou pre tento rok je podľa neho možnosť použitia príspevku na ozdravný rez poškodených stromov, ktoré na základe dendrologického prieskumu ohrozujú zdravie a bezpečnosť na verejných priestranstvách.

Minimálna výška dotácie pre členské obce a mestá je 1000 eur a maximálna má byť 3000 eur. Termín na podávanie žiadostí je do 31. mája.

“Rada CKF na svojom zasadnutí (28.4.) schválila žiadosť obce Potônske Lúky v okrese Dunajská Streda o finančnú podporu vo výške 5000 eur na dobudovanie filtrov vody. V obci hodnota atrazínu v pitnej vode prekročila povolenú hranicu. Bolo potrebné konať rýchlo, je to príklad toho, že z fondu dokážeme promptne pomôcť. Podávame pomocnú ruku, keď miestne samosprávy nedokážu vzniknuté situácie riešiť z vlastného rozpočtu,” doplnil Jozef Viskupič.

Fond vznikol v roku 2009 na základe Memoranda o partnerstve a spolupráci TTSK a regionálnych združení miest a obcí. Pre členské samosprávy predstavuje poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. V rámci vyhlasovaných výziev je možné žiadať aj o príspevok na realizáciu preventívnych opatrení.


.
Toto je čítané

Vo Veľkých Levároch vysadili štyridsať divých trniek

V piatok (12.4.) vysadili členovia Poľovníckeho združenia vo veľkolevárskom chotári v lokalite…

BM: Ustekana sobota