Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

ilustračné foto

→ Je z ekologického hľadiska efektívne, keď nám solárne panely zaberajú pôdu, ktorá by mohla byť využitá pre poľnohospodárske účely? Alojz (Podbranč)                                    

Myslím, že by sme sa viacerí zhodli na tom, aby na takýchto pôdach rástli vyložene poľné plodiny (obilniny, krmoviny, olejniny alebo okopaniny). Veď nám už teraz viacerené fabriky či automobilky zaberajú dostatok takýchto pôd. Problematika fotovoltaických elektrární rozostavaných na poliach má dve roviny. Prvou rovinou je, že by sa tieto „slenečné parky“ budovali na úrodných pôdach s vysokým poľnohospodárskym potenciálom. V tomto vidím veľký problém v úbytku a znehodnocovaní pôdy. Druhová rovina spočíva v budovaní solárnach panelov na nevyužitých pôdach, ktoré sa väčšinou nachádzajú ďaleko od priľahlých miest a nie sú vhodné ani na pestovateľské zámery, a tak sa nepoužívajú absolutne na nič. V rámci takéhoto riešenia zase vidím vhodný ekologický potenciál.

Musím povedať, že dlhšiu dobu podporujem zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov. Ani tá sa však nevyhne širšej diskusii, napr. v tomto prípade čo sa týka životnosti solárnych kolektorov. V priemere sa po 25 rokoch prevádzky stáva zo solárneho panelu odpad. Jeho recyklácia je v súčanej dobe stále v štádiu riešenia a tak vo väčšine prípadoch končí na skládkach. Z môjho presvedčenia však podotýkam, že ak chceme účinne bojovať proti klimatickým zmenám, mali by sme tomu dať zelenú. V tomto smere prevažujú pozitívne dopady nad tými negatívnymi.

Na záver by som ešte uviedol jedno zaujímavé riešenie, ktoré má isto prvky budúcnosti. Skládky sú takisto miesta v pôde, do ktorých sa ukladá odpad, ktorý už nemôžeme iným spôsobom využiť. Práve na takéto skládky, ktorým skončila životnosť skládkovania a sú zrekultivované či zrevitalizované by sa mohli pokladať solárne systémy. Oddialili by sme tak minimálne na 25 rokov myšlienku „čo so skládkami na Slovensku?“ Okrem iného by sme doslova z odpadu čerpali energiu. Nie nadarmo sa hovorí „pôda je živiteľka Zeme“. Treba však vedieť o tých správnych miestach.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com


.

Lapková patrola