Spolufinancovanie troch projektov v rámci plánovanej výzvy zameranej na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl (SOŠ) na praktickom vyučovaní bude jednou z tém stredajšieho (5. 5.) zasadnutia zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Projekt je zameraný na školy v Dunajskej Strede, Rakoviciach a Skalici, informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

ilustračné foto

“Verím, že uspejeme so žiadosťami o nenávratné finančné príspevky v celkovej výške viac ako dva milióny eur na skvalitnenie praktického vzdelávania. Pripravili sme projekty pre naše tri SOŠ, aj takto chceme zvyšovať záujem žiakov o štúdium na nich,” povedal Viskupič.

Skvalitnenie praktického vyučovania bude predmetom projektu s rozpočtom 433.000 eur. Na SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským okrem zabezpečenia bezbariérovosti, financie použijú na vybavenie cvičnej kuchyne. SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice v okrese Piešťany by mala realizovať projekt na modernizáciu materiálno-technického vybavenia v hodnote takmer 1,3 milióna eur. V rámci neho by mala zabezpečiť bezbariérovosť interiérových priestorov, zrekonštruovať skleník či nakúpiť traktory. Na Strednej zdravotníckej škole v Skalici by malo byť za 345.000 eur zmodernizované praktické odborné vzdelávanie prostredníctvom zabezpečenia materiálno-technického vybavenia ošetrovateľského centra.

Európska únia financuje 85 percent z celkových oprávnených výdavkov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, 10 percent zastreší štátny rozpočet a päť percent výdavkov na projekt spolufinancuje kraj.


.
Toto je čítané

Pondelkový Záhorák v predaji

Tohtotýždňové vydanie Záhoráka už čaká na svojich čitateľov v novinových stánkoch. Čo…

20 rokov