Mesto Senica začalo s rekonštrukciou strechy zimného štadióna. Investíciu realizuje prostredníctvom správcu zimného štadióna, ktorým je mestská spoločnosť Rekreačné služby mesta Senica. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Zdroj. Maps.Google

Rekonštrukčné práce sú naplánované vo finančnom rozsahu takmer 250 tisíc eur. Strecha zimného štadióna zatekala na viacerých miestach a lokálne opravy už nebolo možné realizovať z dôvodu statického zaťaženia. “Princípom rekonštrukcie je oprava strešného plášťa, počas ktorej bude odstránená hydroizolácia a pôvodná tepelná izolácia z minerálnej vlny. Tieto budú nahradené novým zateplením a hydroizoláciou. Práce budú zahŕňať aj demontáž a spätnú montáž bleskozvodu s doplnením zemničov, úpravu odvodnenia strechy, výmenu zasklenia strešných svetlíkov s opravou náterov pomocných oceľových konštrukcií a ďalšie doplnkové práce,” uviedla Moravcová.

Opravu strechy realizuje firma Proizol z Bánoviec nad Bebravou. Na oprave strechy momentálne pracuje 15 pracovníkov, ktorí by mali práce stihnúť zrealizovať do dvoch mesiacov. “Je to jedna z tých investícií, ktorá nie je až tak na očiach verejnosti. Aj preto sa s ňou zrejme v minulosti toľko otáľalo. Považujem však za veľmi dôležité, aby sme podobným investíciám venovali dostatočnú pozornosť, pretože kvalitná strecha je jedným zo základných prvkov stavby a predpokladom pre jej dlhodobo udržateľné prevádzkovanie,” doplnil primátor Senice Martin Džačovský.


.

Je ok, ak nie si ok BSK