Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na svojom poslednom zasadnutí odsúhlasili zvýšenie platu primátora mesta Martina Džačovského na tri mesiace o 1000 eur. Po hlasovaní vyhlásil, že túto sumu venuje na charitatívne účely.

foto FB Mesto Senica

Od 1. januára poberá primátor mesta okrem základného platu vo výške 3637 eur aj zvýšenie vo výške 949 eur, čo spolu predstavuje 4586 eur. Od mája do júla bude primátor poberať mesačný plat vo výške 5586 eur a od augusta sa mu opäť vráti na pôvodnú výšku. “Zvýšenie platu primátora o 1000 eur je v podstate forma odmeny za mimoriadne nasadenie a zvládanie náročných úloh súvisiacich s plnením všetkých opatrení spojených s bojom proti ochoreniu COVID-19, ktoré sa v meste realizovali od marca 2020 až po súčasnosť,” odôvodnila svoj návrh na zvýšenie platu poslankyňa Ľubica Krištofová.

Nie všetci poslanci sa s týmto návrhom stotožnili. “Boli zamestnanci na meste alebo v mestských organizáciách, ktorí dokonca museli ísť so svojimi nízkymi platmi na 80 percent počas pandémie. Čakala by som preto väčšiu solidaritu so zamestnancami,” oponovala v rámci diskusie poslankyňa Ľubica Vyletelová.

“Počas pandémie bolo obdobie, keď sme nemali takmer žiadne informácie od štátu a išli sme niekedy doslova pocitovo. Nielen pre občanov mesta, ale aj pre okolité obce sme zabezpečili testovanie a v súčasnosti aj očkovanie. Financie, ktoré dostanem v rámci zvýšenia platu, kompletne venujem tým, ktorí to potrebujú viac. Pôjde osirelým deťom, ktoré len nedávno prišli o mamu, deťom, ktoré nedostali do vienka úplné zdravie, a zvieraciemu útulku v Senici,” uviedol primátor.

Za zvýšenie platu hlasovalo 18 z 23 prítomných poslancov, štyria sa pri hlasovaní zdržali a jeden bol proti.


.
Toto je čítané

Bezplatné právne poradenstvo bude opäť aj v Malackách

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre…

BM: Ustekana sobota