Kultúrna komisia v Moravskom Svätom Jáne sa rozhodla v januári 2011 opýtať prostredníctvom online dotazníka priamo občanov na ich názor na kultúrny život v obci.

Online dotazník vyplnilo 121 občanov. Najmladší bol vo veku 12 rokov a najstarší 63 ročný. Najviac odpovedí bolo v rozmedzí od 18 do 29 rokov.

Predsedníčka Kultúrno-športovej komisie v Moravskom Svätom Jáne a autorka dotazníka Jana Leskovská v skratke zhrnula výsledky dotazníka (celý si ho môžete prečítať na konci článku).

Kultúrny život v obci
Kvalita kultúrneho a spoločenského života v obci je podľa 59% opýtaných priemerná, veľmi dobrá úroveň je podľa jedného respondenta. Občania sa najčastejšie dozvedajú o plánovaných podujatiach predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.myjany.sk a miestneho rozhlasu.

Kino Morava a letné kino
Záchrana kina Morava v dobe multiplexov je pre našich občanov dôležitá. 71% respondentov prejavilo súhlas na záchranu kina. Občania sa však vyjadrili,že je potrebné zrenovovať naše kino. V minulom i predminulom roku počas leta prebiehalo premietanie Letného kina. Vychádzajúc z odpovedí dotazníka bola táto akcia pomerne úspešná.

Tradičný jarmok
Svätojánsky jarmok je tradičným podujatím v obci. Avšak je dôležité, aby jeho úloha nespočinula len v predaji oblečenia a kolotočov. 61% respondentov vyjadrilo záujem zredukovať veľký počet predajcov šatstva a nahradiť ich remeselnými, tematickými obchodníkmi.

Habánske hody
79% respondentov sa plánuje zúčastniť tohtoročných Habánskych hodov.

Občania, ktorí nemajú prístup na internet nebudú o možnosť vyjadriť svoj názor ochudobnení, nakoľko tento dotazník bude k dispozícii v tlačenej podobe ako príloha 2. čísla novín 90871.sk (február-marec).

Kompletné výsledky online dotazníka si môžete pozrieť tu. Pre pohodlnejšie čítanie stlačte “Fullscreen”. Naspäť do článku sa vrátite stlačením klávesy “ESC (escape)” na vašej klávesnici (vľavo hore).

[scribd id=48411911 key=key-vb36uxzv57cwzhpayp4 mode=list]

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024