Nové stromy, exteriérová učebňa a stojany na bicykle, ale aj komplexný prístup k zlepšovaniu školskej mobility a ďalšie vzdelávanie žiakov. To všetko je súčasťou projektu, ktorý dnes oficiálne spustila Základná škola v Borskom Mikuláši.

Projekt s názvom Aktívna mobilita a zelené zariadenia v ZŠ Borský Mikuláš získal grant z Nórska v sume 25 tisíc €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 4 tisíc € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je lepšia pripravenosť školy na zmeny klímy a zvýšenie povedomia žiakov, ale aj ich rodičov či pedagógov o tejto téme.

Medzi fyzické zmeny, ktoré v najbližších mesiacoch školu čakajú, patrí najmä spomínaná výsadba stromov a drobné vodozádržné opatrenia v areáli školy. V priestore medzi dvoma budovami školy bude tiež vytvorená exteriérová eko-učebňa, ktorú budú môcť žiaci využívať v procese vyučovania aj vo svojom voľnom čase. Tou najzaujímavejšou novinkou ale budú zmodernizované stojany na bicykle, ktoré získajú zelenú strechu či osvetlenie prostredníctvom fotovoltaických panelov. Na to nadväzujú práve ďalšie aktivity, ktoré škola so svojimi partnermi pripravuje.

Spolu s oficiálnym otvorením projektu totiž začali aj prípravy na tzv. školskom pláne udržateľnej mobility. Takýto materiál skúma, ako sa v súčasnosti žiaci aj predagógovia dopravujú do školy a navrhuje riešenia, ktoré urobia ich každodennú dochádzku ešte pohodlnejšou a zároveň zelenšou. Škola pri tom spolupracuje s odborníkmi, ako sú občianske združenie Cyklokoalícia a nórska cyklistická asociácia Syklistenes Landsforening, ktorá v Nórsku realizovala viacero úspešných aktivít zameraných na bezpečnú infraštruktúru v okolí škôl.

„Základná škola v Borskom Mikuláši je už dnes pre ostatné slovenské školy príkladom v tom, koľko žiakov do nej dochádza na bicykli. Dokazuje to aj fakt, že sa každoročne umiestňuje na popredných priečkach v súťaži Do školy na bicykli. Tento projekt však môže školskú mobilitu posunúť ešte o úroveň vyššie a vytvoriť tak prvotriedne podmienky pre spôsob dochádzania, ktorý je zdravý a ekologický,“ hovorí Peter Rozsár z Cyklokoalície, ktorá sa už viac ako 10 rokov venuje zlepšovaniu podmienok pre pešiu a cyklistickú dopravu na Slovensku.

Spoluprácu deklaruje aj samotná obec Borský Mikuláš. „Vítame, že sa škola tak aktívne venuje aj tejto oblasti. Za obec môžem povedať, že budeme na výstupoch spolupracovať a urobíme všetko pre to, aby sa potrebné zlepšenia podarilo zrealizovať,“ doplnil Róbert Macek, starosta Borského Mikuláša.

Projekt Aktívna mobilita a zelené zariadenia v ZŠ Borský Mikuláš je podporený v rámci programu SK-Klíma Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021 a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu.


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

BM Záhada Vedy